• Home
  • Filologia polska
  • Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej

Piotr Skrzypczak

Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2321-7
Publication year:
2009
Pages number:
426
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Piotr Skrzypczak

Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej

Kategoria produktu:

Książka Piotra Skrzypczaka jest bez wątpienia najpoważniejszą pracą poświęconą aktorstwu filmowemu, jaka do tej pory powstała w Polsce, i jak na taką skalę książką jedyną. Cóż bowiem opisywać: aktora, artystę, gwiazdę, człowieka uwikłanego w przemysł kinematograficzny, role itd.? Potencjalna wielość wyborów stanowi w gruncie rzeczy kłopot metodologiczny. Przyjęcie przez autora konstruktu teoretycznego, jakim jest fundamentalna dla książki kategoria „postaci ekranowej", i konsekwentne stosowanie go we wszystkich rozdziałach pozwala zachować dyscyplinę dyskursu.

Piotr Zmerzchowski

 

Autor pedantycznie i cierpliwie rozświetla i rozsupłuje sekrety i paradoksy alchemicznej transformacji aktora w bohatera filmowego. Za pomocą instrumentarium antropologii, semiotyki i kognitywizmu metodycznie opisuje procesy aktorskiej kreacji, skrupulatnie precyzując pojęciowe statusy kondycji aktora, roli i postaci ekranowej.

Tadeusz Szczepański

Wstęp /7

Rozdział 1: W sferze głównych kategorii teoretycznych. „Postać ekranowa" aktora filmowego 
Wprowadzenie /15
1.1.  Aktor filmowy jako instancja złożona i paradoksalna /16
1.2.  Aktor a postać w strukturze tekstu filmowego /27
1.3.  Postać filmowa jako struktura znaków ikonicznych i akustycznych /39
1.4.  Podstawowe elementy definicji postaci ekranowej /59
Podsumowanie /67

Rozdział 2:  Z teatralnej tradycji. Dziedzictwo XIX-wiecznej sztuki aktorskiej w kinie „prymitywnym" 
Wprowadzenie /69
2.1.  Epoka scenicznych rewolucji. Główne tendencje w teatralnym aktorstwie XIX wieku /72
2.2.  Realizm. Gra emocjonalna a gra intelektualna /74
2.3.  Typ - charakter a prawda psychologiczna /80
2.4.  Gwiazdorzy i zespoły /87
2.5.  Szekpirowskie emploi i superbus /100
2.6.  Modele, performerzy i aktorzy w pierwszych rejestracjach kinematograficznych /108
2.7.  Melies i prehistoria aktorstwa filmowego /117
Podsumowanie /124

Rozdział 3:  Ku autonomii i nobilitacji. Pierwsze lata filmowego aktorstwa dramatycznego 
Wprowadzenie / 127
3.1.  Początki „prawdziwego" aktorstwa filmowego. Obrazy z życia i sceny z teatru   /131
3.2.  Z daleka i z bliska. Statyści i aktorzy w monumentach historycznych /148
3.3.  Aktorskie konsekwencje przełomu Griffithowskiego /156
3.4.  Gwiazdy. Fotogenia, typ i mit /185
Podsumowanie /198

Rozdział 4:  Pod znakiem gagu. Triumfalny looping filmowego aktorstwa komediowego 
Wprowadzenie /201
4.1.  Na scenie, arenie i estradzie. Prehistoria aktorstwa filmowej burleski /206
4.2.  Gag komediowy a postać komediowa /221
4.3.  Genre i emploi komiczne /230
4.4.  Chaplin i Keaton. Gest, maska i interakcje komiczne /244
Podsumowanie /267

Rozdział 5:  Przez pryzmat teorii. Aktorstwo filmowe w ujęciu rosyjskich reżyserów-teoretyków 
Wprowadzenie /269
5.1.  Aktor akrobatyczny i myślący - według Meyerholda /275
5.2.  Aktor naturalny i aktor mechaniczny - według Kuleszowa /288
5.3.  Aktor antropologicznie zaprojektowany i jego postać montażowa - według Eisensteina /303
5.4.  Model filmowy a aktor filmowy. Summa Pudowkinowska /322
Podsumowanie /336

Rozdział 6:  Przeciw naturalizmowi. Ekranowy wymiar aktorstwa ekspresjonistycznego
Wprowadzenie /339
6.1.  Somatyczność i schizoidalność. Ciało i dusza postaci z ekspresjonistycznego panoptikonu /341
6.2.  Ornamentyzacja ciała i pseudometafizyczny panoptikon /353
6.3.  Marionety i performerzy. Statyści w niemieckich filmach monumentalnych / 359
6.4.  Krzyk głośny i „krzyk niemy". Ekspresjonistyczne techniki aktorskie w teatrze /367
6.5.  Postać ekranowa aktora ekspresjonistycznego /373
Podsumowanie /390

Wybrana bibliografia /393
Indeks osób /401
Indeks filmów /415
Spis ilustracji /419
Summary /421

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum