Maciej Wojtkowski

Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2395-8
Publication year:
2009
Pages number:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

61,00 zł

miękka

Maciej Wojtkowski

Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską

Kategoria produktu:

Książka przedstawia opis teoretyczny podstaw fizycznych działania metody tomografii optycznej OCT (ang. Optical Cofierence Tomography), z uwypukleniem aspektów zwiększonej prędkości metody i rozdzielczości obrazowania. Opisywana metoda obrazowania wykorzystuje interferencję wiązek światła częściowo spójnego do uzyskiwania obrazów przekrojów tkanki w sposób nieinwazyjny i bezdotykowy. Tworzy się dwuwymiarowe obrazy przekrojów, skanując obiekt wiązką światła i wyznaczając lokalizację punktów rozłożonych wzdłuż wiązki penetrującej na podstawie analizy światła powracającego z obiektu do układu pomiarowego. Opisane są tu również podstawy fizyczne rekonstrukcji informacji trójwymiarowej oraz rekonstrukcji informacji o czynności organizmu lub grup komórek. Zaprezentowano układy eksperymentalne i prototypowe skonstruowane podczas badań, jak i wybrane wyniki badań nad tomografią optyczną OCT z detekcją w dziedzinie fourierowskiej. Autor przeprowadził między innymi eksperymentalną weryfikację analiz teoretycznych, które umożliwiają wyznaczenie zakresu stosowalności opisywanej techniki. Zaproponowane sposoby, zarówno kalibracji urządzenia, jak i pomiaru podstawowych parametrów mogą stanowić wzorcową procedurę charakteryzowania układów tomografów optycznych.

W książce ukazany jest praktyczny aspekt prowadzonych badań w zastosowaniach do okulistyki. Autor pokazał możliwości diagnostyczne opracowanej techniki, które zostały zilustrowane przykładami badań klinicznych prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń prototypowych. W trakcie prac badawczych, których celem był rozwój wysokorozdzielczych technik tomografii optycznej OCT z detekcją w dziedzinie częstości optycznych, M. Wojtkowski podjął współpracę z okulistami zarówno w kraju (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz), jak i za granicą (New England Eye Center, Boston, USA). Powstały trzy urządzenia prototypowe wspomagające codzienną praktykę diagnostyczną. Za ich pomocą wykonano ponad 2000 badań oczu ludzkich, na których podstawie stawiana była diagnoza choroby.

Przedmowa
Wprowadzenie
I. Fizyczne podstawy tomografii optycznej OCT
I.1. Obrazowanie z wykorzystaniem metod interferometrycznych
I.2. Tomografia optyczna z użyciem światła polichromatycznego
I.2.1. Dyfrakcja światła na obiekcie złożonym
I.2.2. Dyfrakcja w przybliżeniu Borna
I.2.3. Zastosowanie światła polichromatycznego
I.2.4. Interferometria światła polichromatycznego
I.2.5. Rekonstrukcjatomograficzna
I.3. Parametry fizyczne wpływające na obrazowanie
I.3.1. Szumy
I.3.2. Szum koherentny
I.3.3. Parametry optyczne
I.3.4. Parametry ograniczające czułość metody OCT
I.3.5. Parametry wpływające na rozdzielczość metody OCT
II. Tomograf OCT z detekcją fourierowską
II.1. Elementy składowe urządzenia laboratoryjnego
II. 1.1. Interferometr
II.1.2. Detektor
II.1.3. Źródło światła
II.1.4. Układ sterowania i protokoły pomiarowe
II.1.5. Ergonomiczna głowica pomiarowa
II.2. Analiza sygnału
II.2.1. Obliczenie linii tomogramu
II.2.2. Numeryczna kompensacja dyspersji
II.3. Analiza obrazów
II.3.1 Mapy współczynnika odbicia
II.3.2. Analiza ilościowa parametrów tarczy nerwu wzrokowego
II.3.3. Ilościowe określanie stanu zewnętrznych warstw siatkówki
III. Pomiary podstawowych parametrów układu
tomografu OCT
III.1. Pomiary zmian fazy sygnału prążków
III.2. Pomiary spadku czułości
III.3. Pomiary czułości i zakresu dynamicznego
IV. Operacje poprawiające jakość obrazowania
IV.1l. Rekonstrukcja obrazów przekrojów
IV.2. Oszacowanie wpływu szumu plamkowego
IV.3. Analiza wpływu pasożytniczych składowych autokorelacji
V. Zastosowania tomografii optycznej OCT w okulistyce
VI. Obrazowanie siatkówki
VI.1. Struktura siatkówki - obrazy przekrojów
VI.2. Struktura siatkówki - obrazowanie w trzech wymiarach
VI.3 Analiza morfometryczna warstw siatkówki
V.1.4. Obrazowanie schorzeń siatkówki
V.2. Obrazowanie przedniego odcinka oka ludzkiego
Podsumowanie
Literatura

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum