• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (3/2009)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (3/2009)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2009
Pages number:
231
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (3/2009)

O ile dobrze pamiętam, dłużej rozmawiałem z Leszkiem Kołakowskim zaledwie dziesięć, najwyżej dwanaście razy. Niektóre z tych wydarzeń opiszę niżej - wypełni to pierwszą część niniejszego szkicu. Drugą chcę poświęcić myśli Kołakowskiego, nieprzerwanie towarzyszącej mi z górą pół wieku. W szczególności zajmę się jego poglądami metafilozoficznymi, których czuję się dłużnikiem. Na pierwszy rzut oka może wydać się to dziwne. Nigdy nie studiowałem pod kierunkiem Kołakowskiego, a także nie uważam siebie za jego ucznia w sensie szerszym, czyli za kogoś, kto zajmuje się podobnymi kwestiami jak on i czyni to w podobny sposób.

Jestem filozofem analitycznym, a wiadomo, że Kołakowski niezbyt cenił ten rodzaj filozofowania. Jak wielu innych, uważał filozofię analityczną bardziej za rodzaj logiki, jeśli nie teoretycznej, to przynajmniej stosowanej. W gruncie rzeczy Kołakowski mógł zostać analitykiem. Studiował u Janiny Kotarbińskiej, napisał pracę magisterską o konwencjonalizmie, jeden z jego artykułów, Determinizm a odpowiedzialność (1958 r.) jest prawdziwym majstersztykiem analizy logicznej, a wiele fragmentów innych prac, które napisał, zaświadcza, że przeprowadzał rozumowania najwyższej próby logicznej. Wybrał jednak inny sposób filozofowania, bardziej kontynentalny, aby skorzystać ze znanego współczesnego rozróżnienia typów filozofowania. Mimo to jego pogląd w sprawie, czym jest filozofia, daje się przyswoić filozofii analitycznej.

Jan Woleński, Spotkania z Kołakowskim i metafilozofia (fragment)

Pożegnanie Leszka Kołakowskiego

Jan Woleński, Spotkania z Kołakowskim i metafilozofia
Zofia Rosińska, Rozświetlanie życia, czyli filozofia kultury Leszka Kołakowskiego
MirosłaW Żelazny, Wspomnienia o Kołakowskim
Zbyszek Dymarski, Zło odwieczne, zło dzisiejsze – Leszek Kołakowski wobec pytań o zło

Artykuły
Bartosz Żukowski, Metafizyczne uwarunkowania immaterializmu Berkeleya
ks. Józef Kożuchowski, Problematyka godności w myśli filozoficznej Roberta Spaemanna
Aleksandra Gad, Autyzm, intencjonalność, światy możliwe
Maria Zowisło, Mythos wobec logos w greckiej filozofii starożytnej
Marek Łagosz, Problem realności „złożenia” bytu z istoty (treści) i istnienia

Autoreferaty z odczytów
Jerzy Pawliszcze, Zagadka u Platona i Arystotelesa
Marcin Zdrenka, Głupota jako problem etyki
Tomasz Siwiec, Uwolnić Boga z okowów mitu. Teologia demitologizacji Rudolfa Bultmanna
Rudolf Bultmann, W stronę problemu demitologizacji

Komunikaty i sprawozdania
Jacek Jadacki, Garść danych o VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym
Krzysztof Piotr Skowroński, American and European Values V. John Dewey at 150: Art, Culture, Society
Jowita Radzińska, Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej

Recenzje
MacieJ Dombrowski, Krzysztof Kościuszko, Nowa formuła monadologii
Beata Zielewska-Rudnicka, Frederick Copleston, Historia filozofii. Filozofia rosyjska

Wiadomości bieżące (oprac. Tomasz Siwiec)
Publikacje książkowe
Czasopisma
Zjazdy i konferencje
Wiadomości osobiste
Nekrologia

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum