• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (4/2009)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (4/2009)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2009
Pages number:
217
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVI (4/2009)

Uniwersytet jest miejscem, w którym, kierując się dążeniem do poznania prawdy i słusznością przynależnych temu dążeniu postaw moralnych, ludzie wytwarzają idee i upowszechniają je. W twórczości filozoficznej oraz postawie Profesora Tadeusza Czeżowskiego my - jego bliżsi i dalsi uczniowie - dostrzegamy doskonałe uosobienie postawy człowieka uniwersytetu, który nauczał rzetelności i obiektywizmu w dochodzeniu do prawdy oraz głoszenia tego, co uważa się za naukową prawdę. Zgodnie z klasyczną tradycją akademicką Profesor uczył szacunku dla dorobku pokoleń, ale też śledził wyniki nowszych badań, był otwarty, życzliwy i cierpliwy dla młodych adeptów filozofii. 

Tadeusz Czeżowski świetnie orientował się w historii filozofii, logiki i nauki, czerpiąc z nich oparcie dla metodologicznych analiz. Przedmiot filozofii traktował niezwykle szeroko, wbrew rygorystycznym tendencjom w filozofii logicznej XX wieku, zajmując się metafizyką, psychologią, aksjologią, etyką normatywną. Czeżowski stosował aparat logiczny do rozmaitych dziedzin doświadczenia, o ile było ono intersubiektywnie sprawdzalne. Zakładał wewnętrzną racjonalność rzeczywistości danej w doświadczeniu i tym samym możliwość jej poznawczego uchwycenia przez logicznie myślącego człowieka.

Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego. Teksty zebrane w 120. rocznicę urodzin/639
Od Redaktora (O wartościach i stylu filozofii Tadeusza Czeżowskiego) /641
JAN WOLEŃSKI - Tadeusz Czeżowski i Szkoła Lwowsko-Warszawska/647
WŁODZIMIERZ TYBURSKI - Tadeusz Czeżowski o etosie uczonego i zadaniach uniwersytetu/655
DARIUSZ ŁUKASIEWICZ - Źródła, zasady i perspektywy realizmu moralnego Tadeusza Czeżowskiego/663
KRZYSZTOF STACHEWICZ - Opis analityczny a redukcja ejdetyczna. Paralela przeciwieństwa czy sprzeczności? /675
WALDEMAR KMIECIKOWSKI - Tadeusza Czeżowskiego teoria spostrzeżenia zmysłowego. Analiza krytyczna /687
ADRIANA SCHETZ - Czy ujęcie percepcji przez Tadeusza Czeżowskiego jest przestarzałe? /699
PAWEŁ GARBACZ, PIOTR KULICKI, MAREK LECHNIAK, ROBERT TRYPUZ - Tadeusza Czeżowskiego koncepcja przekonań a filozoficzne podstawy inżynieryjnej ontologii przekonań/709
PIOTR WILCZEK - Ontologia i logika pojęcia identyczności - kilka komentarzy do artykułu Tadeusza Czeżowskiego Identyczność a indywiduum i jego trwanie/725
MACIEJ DOMBROWSKI - Tadeusz Czeżowski i Bolesław Gawecki. Dwie koncepcje uprawiania metafizyki/739
ANDRZEJ WACHOWIAK - Zależności teorii etycznej Tadeusza Czeżowskiego/751
MARCIN PIETRZAK - Moc akomodacyjna teorii metaetycznej Tadeusza Czeżowskiego/761
WOJCIECH ZIELIŃSKI - Etyka na rozdrożu. Parafrazy analityczne/771
AGNIESZKA SMOLICKA - Rola wartości w życiu człowieka w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego/781
PRZEMYSŁAW GUT - Czeżowski a paradoks wolności/791
STEFAN KONSTAŃCZAK - Tolerancja w świecie nauki - Tadeusz Czeżowski i Wincenty Lutosławski/799
TOMASZ SIWIEC - Rekonstrukcja problematyki estetycznej w filozofii Tadeusza Czeżowskiego/811
STANISŁAW MAJDAŃSKI - O odniesieniach do myśli Tadeusza Czeżowskiego w „szkole lubelskiej" (uwagi i refleksje/819
The Topicality of Tadeusz Czeżowski's Philosophy. Some texts collected in 120th birthday anniversary (Summary) /823
Listy w sprawie dydaktyki filozofii/827
List Prof. Eugeniusza Kośmickiego do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego/829
List Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego/833
Wiadomości bieżące (oprac. Tomasz Siwiec)/837
Publikacje książkowe/839
Czasopisma/842
Zjazdy i konferencje/844
Nekrologia/844

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum