• Home
  • Historia nowożytna
  • Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Marcin Czyżniewski, Mirosław Golon, Ryszard Sudziński (red.)

Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2461-0
Publication year:
2010
Pages number:
466
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,50 zł

miękka

Marcin Czyżniewski, Mirosław Golon, Ryszard Sudziński (red.)

Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

W 2008 roku Profesor Ryszard Kozłowski obchodził swoje siedemdziesiąte urodziny. Rok wcześniej ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. Nie oznaczało to jednak rozbratu z Uczelnią, której poświęcił całe swoje twórcze życie. Niniejsza Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi jest wyrazem uznania dla jego pracy naukowej i dydaktycznej w okresie minionych czterdziestu lat. Wypełniły ją rozprawy uczniów, przyjaciół i sympatyków Profesora. Część z nich łączy się bezpośrednio z jego zainteresowaniami badawczymi, zwłaszcza w odniesieniu do stosunków społeczno-politycznych, problematyki ustrojowej, kwestii wyznaniowych i powojennych dziejów Kościoła katolickiego oraz najnowszej historii UMK. Inne poruszają ciekawe, często dotąd mało znane i niezbadane zagadnienia historii Polski i powszechnej XX stulecia. Pierwszy dział Księgi dotyczy bezpośrednio Profesora i jego dzieła. Otwiera go szkic biograficzny pióra Ryszarda Sudzińskiego oraz sporządzona przez tegoż pełna bibliografia prac naukowych Ryszarda Kozłowskiego ogłoszonych drukiem w latach 1967-2007, a także wykaz prac magisterskich i doktorskich napisanych pod jego kierunkiem, przygotowany przez Mirosława Golona.

Tabula Gratulatoria /7
Wprowadzenie (Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski) /9
Ryszard Kozłowski - szkic biograficzny (Ryszard Sudziński) /13
Bibliografia prac naukowych Profesora Ryszarda Kozłowskiego ogłoszonych drukiem w latach 1967-2007 (oprac. Ryszard Sudziński) /25
Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. Ryszarda Kozłowskiego w latach 1973-2006 (oprac. Mirosław Golon) /33

I. Z NAJNOWSZYCH DZIEJÓW UMK
Wojciech Polak, Informacja bydgoskiej Służby Bezpieczeństwa z 1959 roku dotycząca duszpasterza akademickiego w Toruniu ojca Longina Szymczukiewicza SJ /43
Jakub Kufel, „Solidarność" na UMK w latach 1980-1981 /49
Sławomir Kalembka , „Kaznodziejstwo" akademika stanu wojennego /59

II. WOKÓŁ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
Zbigniew Karpus, Karolina Karpus, Życie Rosjan internowanych w obozie w Tucholi w latach 1921-1922 /69
Mieczysław Wojciechowski, Toruń w dniach przewrotu majowego w 1926 roku /79
Jacek Gzella, Konserwatyści polscy wobec projektu unii celnej austriacko-niemieckiej z 1931 roku /89
Witold Wojdyło, Epistolaria jako źródło informacji o działalności społeczno-politycznej Stanisława Grabskiego w strukturach Krajowej Rady Narodowej /101
Katarzyna Kącka, Komitet do spraw Propagandy Zagranicznej Ziem Odzyskanych - struktury organizacyjne i działalność /109
Sylwia Grochowina, Praca naukowo-dydaktyczna oraz działalność społeczna prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej /121
Piotr Kardela, Rozpracowanie przez UB i likwidacja Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej w Nowym Mieście Lubawskim /133
Mirosław Golon, Organizacje społeczne w Elblągu w latach 1950-1957 /151
Radosław Rybacki, Dzieje rzemiosła województwa pomorskiego (bydgoskiego) po drugiej wojnie światowej /171
Barbara Łaukajtys, Lecznictwo, higiena i sytuacja sanitarna w Chełmży po drugiej wojnie światowej (1945-1970) /185
Grzegorz Radomski, Polska Ludowa w publicystyce współczesnego ruchu narodowego w Polsce /199

III. KWESTIE WYZNANIOWE
Aleksander Smoliński, Podkamieńska Góra Różańcowa - miejsce niezwykłe /209
Zofia Waszkiewicz, Polska wobec wschodniej polityki Stolicy Apostolskiej w latach 1918-1939 /221
Ks. Józef Dębiński, Chrześcijańskie stowarzyszenia robotnicze i zawodowe w diecezji włocławskiej (1918-1939) /243
Jan Sziling, Niemieckie obozy zbiorcze dla polskiego duchowieństwa katolickiego w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (1939-1945) /253
Jarosław Kłaczkow, Obraz Polski i Kościoła ewangelicko-augsburskiego w relacji delegata Ewangelickiego Kościoła Saksonii pastora Güntera Brücknera (3-18 października 1965 r.) /265
Arkadiusz Czwołek, Indagowanie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie przez Służbę Bezpieczeństwa w czasie wakacji letnich w 1964 roku /285
Waldemar Rozynkowski, I Pomorska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w świetle dokumentów Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu /301
Ryszard Michalski, Pomorze w obronie wartości uniwersalnych w latach 1850-1989 /311

IV. SPRAWY POLSKIE W ASPEKCIE EUROPEJSKIM
Mariusz Wołos, Raport attaché wojskowego w Rumunii ppłk. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego /317
Marcin Czyżniewski, Wokół „pierwotnej inicjatywy" wysiedlenia Niemców z Polski i Czechosłowacji /327
Waldemar Rezmer, Międzynarodowe Seminarium Historyczne „Polska-Ukraina: trudne pytania" i jego dorobek naukowy /343
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Polskie groby wojenne w Norwegii w latach 1945-1957. Zarys zagadnienia /353
Magda Gawinecka-Woźniak, Duńska pomoc charytatywna dla Polski po drugiej wojnie światowej /375
Andrzej Zaćmiński, Orientacja niepodległościowa polskiego uchodźstwa politycznego w publicystyce „Wiadomości" (1946-1956) /385
Zbigniew Girzyński, „Narodowiec" 1944-1966. Przyczynek do dziejów najdłużej ukazującego się (1909-1989) polskiego dziennika w Europie /397
Krzysztof Kania, Edward Raczyński - prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1979-1986. (Przyczynek do biografii) /413
Marek Andrzejewski, Kilka uwag o obrazie dziejów Polski w szkolnych podręcznikach do historii w NRD /423
Henryk Składanowski, Sowiecki system oświatowo-propagandowy w okresie rządów Leonida Breżniewa /435
Krzysztof Stachewicz, Czy żyjemy w czasach schyłku filozofii i etyki? (Uwagi wstępne) /449

Wykaz ważniejszych skrótów /461

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum