Ewelina Sokołowska

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
978-83-231-2499-3
Publication year:
2010
Pages number:
380
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Ewelina Sokołowska

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

Kategoria produktu:

Dynamiczny rozwój sektora inwestycji alternatywnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat rodzi wiele pytań, związanych z ich znaczeniem dla struktury rynków finansowych i inwestorów, a także potencjalnych konsekwencji dla całego systemu finansowego i gospodarek poszczególnych państw. Globalizacja rynku finansowego oznacza z jednej strony szersze możliwości inwestowania na międzynarodowym rynku finansowym, z drugiej zaś stanowi zagrożenie związane z transgranicznym przepływem środków pieniężnych.
Niniejsza praca jest kompleksowym opracowaniem na temat alternatywnych form inwestowania na rynku papierów wartościowych. Podstawowym jej celem było zebranie, usystematyzowanie, a także rozwinięcie mało znanej w Polsce tematyki inwestycji alternatywnych. Ważnym celem rozprawy jest także weryfikacja następującej hipotezy badawczej: globalizacja i integracja międzynarodowego rynku finansowego spowodują przenikanie również do Polski alternatywnych form inwestowania na rynku papierów wartościowych. Dynamika tego przenikania i rozwoju zależy od tempa wzrostu zamożności obywateli oraz ich wiedzy na temat innowacji finansowych.

Wstęp / 13

Rozdział 1. EWOLUCJA RYNKU INNOWACJI FINANSOWYCH
1.1. Geneza rynku innowacji finansowych / 23
1.2. Definicje innowacji finansowych / 31
1.3. Przyczyny rozwoju rynku innowacji finansowych / 37
1.3.1. Globalizacja / 38
1.3.2. Liberalizacja przepływów kapitałowych / 41
1.3.3. Postęp techniczny i technologiczny / 43
1.4. Rola i miejsce innowacji w systemie finansowym / 45
1.5. Klasyfikacja innowacji finansowych / 49

Rozdział 2. INWESTYCJE ALTERNATYWNE JAKO WSPÓŁCZESNE INNOWACJE FINANSOWE
2.1. Pojęcie inwestycji alternatywnych / 56
2.2. Istota alternatywnych form inwestowania na współczesnym rynku papierów wartościowych / 61
2.3. Klasyfikacja inwestycji alternatywnych / 65
2.4. Ryzyko alternatywnych form inwestowania / 69
2.5. Metody oceny efektywności wybranych form inwestowania alternatywnego / 75
2.6. Podmioty rynku inwestycji alternatywnych / 88

Rozdział 3. UREGULOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
3.1. Specyfika regulacji sektora inwestycji alternatywnych / 101
3.2. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w USA / 106
3.2.1. Ustawa o papierach wartościowych (The Securities Act of 1933) / 106
3.2.2. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (The Securities Exchange Act of 1934) / 108
3.2.3 Ustawa o przedsiębiorstwach inwestycyjnych (The Investment Company Act of 1940) / 109
3.2.4. Ustawa o doradcach inwestycyjnych (The Investment Advisers Act of 1940) / 110
3.2.5. Inne regulacje mające wpływ na sektor alternatywnych form inwestowania / 112
3.3. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w państwach UE / 114
3.4. Wewnętrzne regulacje sektora inwestycji alternatywnych w wybranych państwach UE / 117
3.4.1. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych we Francji / 118
3.4.2. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Niemczech / 120
3.4.3. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych we Włoszech / 126
3.4.4. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Hiszpanii / 128
3.4.5. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii / 129

Rozdział 4. FUNDUSZE HEDGINGOWE
4.1. Specyfika funduszy hedgingowych / 135
4.2. Funkcjonowanie współczesnych funduszy hedgingowych / 139
4.3. Klasyfikacja funduszy hedgingowych / 145
4.4. Formy prawne tworzenia funduszy hedgingowych / 147
4.5. Struktura funduszy hedgingowych / 150
4.6. Bazy danych funduszy hedgingowych / 159
4.7. Błędy baz danych / 162
4.8. Indeksy funduszy hedgingowych / 165
4.9. Fundusze hedgingowei ich wpływ na rynek finansowy / 171
4.10. Wybrane przykłady funduszy hedgingowych w USA / 172
4.10.1. Bridgewater Associates / 172
4.10.2. Citadel Investment Group / 173
4.10.3. D. E. Shaw&Co / 174
4.11. Rynek funduszy hedgingowych na świecie / 174
4.12. Rynek funduszy hedgingowych w Polsce / 181

Rozdział 5. STRATEGIE INWESTYCYJNE FUNDUSZY HEDGINGOWYCH
5.1. Pojęcie i ryzyko strategii inwestycyjnych / 186
5.2. Klasyfikacja strategii inwestycyjnych / 190
5.3. Strategie wartości względnej (relative value) / 199
5.3.1. Strategia convertible bond arbitrage / 201
5.3.2. Strategia fixed income arbitrage / 201
5.3.3. Strategia equity market neutral / 204
5.4. Strategia event driven lub specialist credit / 205
5.4.1. Strategia arbitrażu fuzji i przejęć (merger arbitrage) / 206
5.4.2. Strategia distressed securities / 209
5.5. Strategie oportunistyczne (directional trading) / 211
5.5.1. Strategia global macro / 212
5.5.2. Strategia krótkiej sprzedaży / 215
5.5.3. Strategia long/short equity / 218
5.5.4. Strategia rynków wschodzących (emerging markets) / 221

Rozdział 6. FUNDUSZE FUNDUSZY
6.1. Geneza funduszy funduszy / 222
6.2. Definicja funduszy funduszy / 223
6.3. Rodzaje funduszy funduszy / 224
6.4. Konstrukcje funduszy funduszy / 227
6.5. Zalety inwestowania w fundusze funduszy / 228
6.6. Wady inwestowania w fundusze funduszy / 231
6.7. Rynek funduszy funduszy na świecie / 233
6.8. Rynek funduszy funduszy w Polsce / 235

Rozdział 7. INWESTYCJE MANAGED FUTURES
7.1. Geneza inwestycji managed futures / 239
7.2. Koncepcja inwestycji managed futures / 242
7.3. Formy inwestycji managed futures / 246
7.4. Zastosowanie transakcji managed futures / 250
7.5. Automatyczne systemy transakcyjne w działalności Commodity Trading Advisors / 254
7.6. Możliwości inwestowania za pomocą managed futures w Polsce / 256

Rozdział 8. PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
8.1. Pojęcie produktów strukturyzowanych / 258
8.2. Rodzaje produktów strukturyzowanych / 260
8.3. Konstrukcje produktów strukturyzowanych / 264
8.4. Certyfikaty strukturyzowane / 267
8.4.1. Certyfikaty indeksowe / 267
8.4.2. Certyfikaty bonusowe / 268
8.4.3. Certyfikaty koszykowe / 270
8.5. Produkty strukturyzowane z maksymalizowaną stopą zwrotu - Certyfikaty dyskontowe / 270
8.6. Produkty strukturyzowane z ochroną kapitału / 271
8.6.1. Certyfikaty gwarantowane / 272
8.6.2. Obligacje strukturyzowane / 273
8.7. Rynek produktów stukturyzowanychna świecie / 275
8.8. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce / 280

Rozdział 9. INWESTYCJE PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL
9.1. Private equity/venture capital - pojęcia i ich interpretacje / 288
9.2. Klasyfikacja inwestycji typu private equity/venture capital / 292
9.3. Formy prawne funduszy PE/VC / 295
9.4. Etapy inwestycji PE/VC / 299
9.5. Rynek funduszy PE/VC na świecie / 302
9.6. Rynek funduszy PE/VC w Polsce / 306
9.7. Giełdowe i pozagiełdowe rynki inwestycji alternatywnych w Europie / 311
9.8. Alternatywny System Obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / 313

Rozdział 10. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU ALTERNATYWNYCH FORM INWESTOWANIA W POLSCE
10.1. Wybrane badania sektora inwestycji alternatywnych na świecie / 316
10.2. Charakterystyka ogólna rodzimych badań ankietowych na temat alternatywnych form inwestowania w Polsce / 325
10.3. Wyniki badań opinii społecznej na temat rynku inwestycji alternatywnych w Polsce / 327
10.3.1. Poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na temat inwestycji alternatywnych / 327
10.3.2. Skłonności do oszczędzania obywateli RP /330
10.3.3. Kryteria inwestowania własnych pieniędzy przez Polaków /334
10.3.4. Czynniki decydujące o inwestowaniu wolnych środków pieniężnych / 337
10.3.5. Skłonności do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych / 342
10.4. Perspektywy rozwoju alternatywnych form inwestowania w Polsce / 343
10.5. Bariery rozwoju alternatywnych form inwestowania w Polsce / 348

Zakończenie / 350
Spis schematów, tabel i wykresów zawartych w pracy / 354
Bibliografia / 361

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum