• Home
  • Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo
  • Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

(red.)

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2556-3
Publication year:
2010
Pages number:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

(red.)

Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku

Kategoria produktu:

W niniejszym tomie publikujemy materiały z międzynarodowej konferencji Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja, zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2-4 października 2008 roku w 40-lecie powstania specjalizacji, którą w 1969 roku stworzyła prof. dr hab. Alicja B. Strzelczyk. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób. Na tę liczbę złożyli się zaproszeni goście i absolwenci, którzy przybyli do nas z kraju i z zagranicy, pracownicy zakładu oraz studenci. Tak duża liczba obecnych na konferencji naszych byłych studentów spowodowała, że uznano ją także za pierwszy zjazd absolwentów zakładu. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce, podczas której konserwatorzy-restauratorzy specjalności konserwacja zabytkowych obiektów z papieru i skóry mogli podzielić się swoimi oświadczeniami i zapoznać z aktualnym stanem badań i wiedzy w tej dziedzinie. Nasza inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem całego środowiska. Zaproszeni goście z zagranicy reprezentowali ośrodki współpracujące z nami od wielu lat. Zebrane w niniejszym tomie referaty dają możliwość pogłębienia wiedzy na temat ochrony zabytków w Polsce i poza jej granicami. Zawierają one opisy zarówno realizacji związanych z konserwacją zapobiegawczą, jak i przebiegu prac konserwatorsko-restauratorskich przy ciekawych, ze względu na wartość zabytkową lub problematykę konserwatorską, obiektach zabytkowych. Kilka artykułów przedstawia wyniki prac przy użyciu nowych metod konserwatorskich, które obecnie są stosowane i sprawdzane w placówkach badawczych na świecie. Artykuły naszych absolwentów to także wiele cennych refleksji i myśli związanych z pracą muzealną konserwatorarestauratora zabytków. Pracownicy naszego zakładu zaś, w swoich referatach skoncentrowali się na zmianach zachodzących na polu kształcenia studentów oraz projektach badawczych i restauratorskich poszerzających znacznie obszar działania specjalizacji. Ich indywidualne zainteresowania i aktywność pozwoliły na ukształtowanie poszczególnych rejonów konserwatorskich w ramach niezwykle szerokiego spektrum obiektów istniejących pod wspólnym mianem zabytków na papierze i skórze.

Wstęp - Elżbieta Jabłońska /7
Halina Rosa, Alicja B. Strzelczyk - Historia i osiągnięcia Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry /9
Dorota Okrągła - Norblin kontra Matejko. Stany zachowania rysunków XVIII- i XIX-wiecznych /25
Hanna Szczepanowska - Konserwacja - przygoda ze sztuką i wiedzą. Podróż przez Maltę, Egipt i Punjab /35
Jerzy Stankiewicz - „Graduał literatów" tom I /49
Jolanta Żuk-Orysiak - Zagadnienia konserwatorskie dotyczące zbiorów muzeum o szeroko rozbudowanej strukturze tematycznej. Konserwacja Szkicownika Wojciecha Gersona /57
Andrzej Mariusz Ulewicz - Ocalone inwentarze Prussia Museum /71
Aleksandra Olszewska-Piech - Zagadnienia techniczne i estetyczne konserwacji tapetowanego sufitu w sali w pałacu w Ostromecku / 85
Violetta Bachur - Archiwum Ringelbluma - z zagadnień konserwacji zespołu podziemnego archiwum getta warszawskiego / 91
Ewa Martin-Sobecka - Konserwatorskie przygody w Muzeum Etnograficznym w Toruniu /101
Maria Trojan-Bedyńska, Sherry Guild, Season Tse - Kanadyjski program ochrony zbiorów rękopiśmiennych zawierających atramenty żelazowo-galusowe /111
Barbara Klempan - Teaching Art Conservation in a World of Emerging Technologies /129
Joanna M. Kosek - Konserwatorskie oprawianie grafiki w Muzeum Brytyjskim w Londynie /135
Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła - Konserwacja wielkoformatowych kolorowych planów rękopiśmiennych / 149
Barbara Wojdyła, Lidia Bannach-Szewczyk - Konserwacja zachowawcza wykonana na starodrukach muzycznych i zespole grafik Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu /161
Alicja B. Strzelczyk - Mikrobiologiczne przyczyny niszczenia malowideł na drewnie /171
Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Joanna Jarmiłko, Bogumił Brycki - Próby zastosowania nowych preparatów biobójczych do dezynfekcji zabytkowego papieru /183
Halina Rosa, Mirosława Wojtczak, Beata Kaliszek, Aleksandra Ciesielczyk, Anna Rychter, Katarzyna Pieczychlebek, Mirosław Maciaszczyk, Dorota Dobrowolska - Konserwacja-restauracja globusów w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry /199
Elżbieta Jabłońska - Problematyka konserwacji-restauracji zabytkowych obiektów z wosku /221
Dorota Jutrzenka-Supryn - Masowa ochrona zbiorów bibliotecznych - rozszerzenie programu nauczania w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry /233
Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Nasze doświadczenia i praktyka w zakresie konserwacji restauracji książki zabytkowej / 239
Mirosława Wojtczak - Kształcenie studentów w dziedzinie konserwacji-restauracji dzieł sztuki Orientu /251
Tomasz Kozielec - Sukcesy, błędy i porażki w badaniach materiałów zabytkowych i historycznych / 263

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum