• Home
  • Filozofia
  • Człowiek - kultura - społeczeństwo. Stanowisko Josefa Piepera w kontekście współczesnej filozofii niemieckiej

Józef Kożuchowski

Człowiek - kultura - społeczeństwo. Stanowisko Josefa Piepera w kontekście współczesnej filozofii niemieckiej

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2390-3
Publication year:
2010
Pages number:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Józef Kożuchowski

Człowiek - kultura - społeczeństwo. Stanowisko Josefa Piepera w kontekście współczesnej filozofii niemieckiej

Kategoria produktu:

Autor słusznie skupił się na  tych zagadnieniach  z bardzo obfitej twórczości filozofa z Münster, które odznaczają się największą oryginalnością i doniosłością dla współczesnej refleksji filozoficznej. Pieper, myśliciel chrześcijański, pragnął nie tyle stworzyć własny, nowy i całkowicie oryginalny system filozoficzny, co raczej przyswoić człowiekowi współczesnemu klasyczną myśl europejską: Platona, Arystotelesa, a przede wszystkim św. Tomasza z Akwinu, który dla Piepera był niedościgłym wzorcem wszelkiego filozofowania. […] Osnową tego nowego odczytania i przyswojenia klasyków (głównie chrześcijańskich)  stała się antropologia filozoficzna, która również w rekonstrukcji poglądów Piepera, dokonanej przez ks. Kożuchowskiego, znalazła się na pierwszym planie. […] Praca posiada zwartą, spójną i logiczną konstrukcję i z pewnością przyczyni się do lepszej znajomości niemieckiego filozofa w Polsce. […] Do niewątpliwych atutów  tej monografii należy także to, że jej autor utrzymuje naukowe kontakty z bezpośrednimi uczniami Josefa Piepera (np. z B. Waldem) czy największymi niemieckimi znawcami jego filozofii (m. in. R. Spaemannem).

Fragment recencji dr. hab. Jarosława Rolewskiego, prof. UMK

Podziękowania /7
Wstęp /9

Rozdział I. Człowiek /33
1.1. Człowiek jako osoba. Personalizm filozofii Piepera /34
1.2. Człowiek jako jedność cielesno-duchowa /38
1.3. Człowiek i dusza ludzka. Dyskusja Piepera z oświeceniem /42
1.4. Człowiek a świat zwierząt i roślin /56
1.5. Człowiek jako pielgrzym. Dyskusja Piepera z egzystencjalizmem i idealizmem /61
1.6. Polemika Piepera z antropologami XX wieku /67
1.6.1. Polemika z Uexküllem i Gehlenem /68
1.6.2. Dyskusja z Schelerem /75
1.7. Człowiek i szczęście /78
1.8. Człowiek i śmierć /101

Rozdział II. Filozoficzne podstawy kultury /116
2.1. Określenie kultury, jej zagrożeń a ideał człowieka /117
2.2. Kontemplacja filozoficzna - istota, rodzaje, sposoby, formy, znamiona, uwarunkowania, odniesienie do sztuki i sensu życia /136
2.3. Prawda ontologiczna (prawda rzeczy) i prawda zdania. Dyskusja Piepera z oświeceniem (Kant, Wolf, Baumgarten) i z Sartre'em /146
2.4. Wizja prawdy u św. Tomasza z Akwinu. Polemika Piepera z Heideggerem /163
2.5. Świętowanie jako afirmacja świata i własnej egzystencji /179
2.6. Rola milczenia w kulturze /193
2.7. Uniwersytet jako miejsce kultury /202

Rozdział III . Kultura i historia - wymiar eschatologiczny /227
3.1. Rozumienie historii i źródła rozważań o jej końcu /227
3.2. Chrześcijańska wizja historii /238
3.3. Koniec historii - antychryst - afirmacja rzeczywistości /242
3.4. Postęp a problem końca historii - dyskusja Piepera z Kantem i filozofią postępu (Fichte, Görres, Novalis) /249
3.4.1. Wizja końca historii u Kanta /251
3.5. Nadzieja - koniec historii - śmierć - ewolucja - historia /270
3.5.1. Polemika Piepera z Blochem /270
3.5.2. Polemika Piepera z Teilhardem de Chardinem /274

Rozdział IV. Człowiek i życie społeczne /279
4.1. Trzy podstawowe postaci relacji międzyludzkich i ich ideologizacja /279
4.1.1. Inspiracja myślą Hildebranda, Plessnera, Hegla, filozofią klasyczną Tomasza z Akwinu i Arystotelesa/284
4.2. Filozofia społeczeństwa /285
4.2.1. Indywidualność jako podstawa życia społecznego. Dyskusja Piepera ze Spannem i krytyka stanowiska Tönniesa /286
4.2.2. Dwie formy społeczeństwa a kwestia ideologii /290
4.3. Filozofia wspólnoty /298
4.4. Filozofia organizacji /308

Zakończenie i program dalszych badań myśli Piepera /316
Literatura /332
Indeks nazwisk /348
Zusammenfassung /353
Summary /357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum