Adam P. Balcerzak (red.)

Equilibrium 2(4)2010

Nakład wyczerpany

ISBN:
168-97-65--
Publication year:
2010
Pages number:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Equilibrium
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,60 zł

miękka

Adam P. Balcerzak (red.)

Equilibrium 2(4)2010

Kategoria produktu:

Equilibrium jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym poświęconymnaukom ekonomicznym, który jest wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Periodyk ten powstał z inspiracji członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu, którzy są zrzeszeni w Kole Uczelnianym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W naszym półroczniku publikowane są artykuły z zakresu naukekonomicznych. Pismo to stanowi więc płaszczyznę wymiany poglądówśrodowiska, odzwierciedla bieżący stan i kierunki rozwoju światowejoraz polskiej nauki o ekonomii. Ponadto umożliwia ono dyskusję na tematbieżących problemów praktyki gospodarczej.

Słowo wstępne /7
Polityka ekonomiczna w warunkach wysokiej zmienności otoczenia gospodarczego
Przemysław Leszek - Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość /9
Mirosław Krajka - Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna krajów UE /21
Dorota Zbierzchowska - Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej /37
Jarosław Cholewiński - Zjawisko bąbla spekulacyjnego w świetle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego /51
Rafał Kasperowicz - Wahania koniunkturalne przemysłu a zmiany na poziomie działów PKD /65
Mateusz Błachucki, Rafał Stankiewicz - Polityka konkurencji państwa w dobie kryzysu gospodarczego - prawne aspekty problematyki /79
Piotr Chechelski - Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji /91
Katarzyna Kamińska - Etyka w ekonomii a globalny kryzys gospodarczy /105
Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej
Lilianna Jodkowska - Rynek pracy w Niemczech w latach 2000-2009. Zmiany form zatrudnienia /119
Mirosława Żurek - Analiza bezrobocia w powiatach przy użyciu modelu równań strukturalnych /131
Procesy integracyjne w Europie i na świecie
Anna Kozłowska - Zjawisko „home bias" w procesie integracji europejskiej /143
Aleksandra Nacewska-Twardowska - Regionalizm i multilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej /153
Aneta Kuna-Marszałek - Zależności między liberalizacją handlu a polityką ekologiczną w warunkach globalizacji gospodarki światowej /163
Mykola Vashchenko - Uwarunkowania decyzji inwestorów zagranicznych na Ukrainie w ujęciu regionalnym /175
Varia
Waldemar Kozioł - Deflacja a działalność inwestycyjna banków. Przykład Japonii w latach 1993-2008 /191
Anna Turczak - Problemy ochrony patentowej w Polsce /203
Łukasz Mamica - Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce /217
Agnieszka Czajkowska - Finansowe wsparcie przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych /229
Rafał Zbyrowski - Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych /241
Cezary Sarnecki - Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003-2008 w Polsce /253
Noty o autorach /270

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum