Adam P. Balcerzak (red.)

Equilibrium 2(4)2010

Nakład wyczerpany

ISBN:
168-97-65--
Publication year:
2010
Pages number:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Equilibrium
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,60 zł

miękka

Adam P. Balcerzak (red.)

Equilibrium 2(4)2010

Kategoria produktu:

Equilibrium jest ogólnopolskim półrocznikiem naukowym poświęconymnaukom ekonomicznym, który jest wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Periodyk ten powstał z inspiracji członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu, którzy są zrzeszeni w Kole Uczelnianym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W naszym półroczniku publikowane są artykuły z zakresu naukekonomicznych. Pismo to stanowi więc płaszczyznę wymiany poglądówśrodowiska, odzwierciedla bieżący stan i kierunki rozwoju światowejoraz polskiej nauki o ekonomii. Ponadto umożliwia ono dyskusję na tematbieżących problemów praktyki gospodarczej.

Słowo wstępne /7
Polityka ekonomiczna w warunkach wysokiej zmienności otoczenia gospodarczego
Przemysław Leszek - Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość /9
Mirosław Krajka - Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna krajów UE /21
Dorota Zbierzchowska - Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej /37
Jarosław Cholewiński - Zjawisko bąbla spekulacyjnego w świetle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego /51
Rafał Kasperowicz - Wahania koniunkturalne przemysłu a zmiany na poziomie działów PKD /65
Mateusz Błachucki, Rafał Stankiewicz - Polityka konkurencji państwa w dobie kryzysu gospodarczego - prawne aspekty problematyki /79
Piotr Chechelski - Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji /91
Katarzyna Kamińska - Etyka w ekonomii a globalny kryzys gospodarczy /105
Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej
Lilianna Jodkowska - Rynek pracy w Niemczech w latach 2000-2009. Zmiany form zatrudnienia /119
Mirosława Żurek - Analiza bezrobocia w powiatach przy użyciu modelu równań strukturalnych /131
Procesy integracyjne w Europie i na świecie
Anna Kozłowska - Zjawisko „home bias" w procesie integracji europejskiej /143
Aleksandra Nacewska-Twardowska - Regionalizm i multilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej /153
Aneta Kuna-Marszałek - Zależności między liberalizacją handlu a polityką ekologiczną w warunkach globalizacji gospodarki światowej /163
Mykola Vashchenko - Uwarunkowania decyzji inwestorów zagranicznych na Ukrainie w ujęciu regionalnym /175
Varia
Waldemar Kozioł - Deflacja a działalność inwestycyjna banków. Przykład Japonii w latach 1993-2008 /191
Anna Turczak - Problemy ochrony patentowej w Polsce /203
Łukasz Mamica - Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce /217
Agnieszka Czajkowska - Finansowe wsparcie przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych /229
Rafał Zbyrowski - Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych /241
Cezary Sarnecki - Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003-2008 w Polsce /253
Noty o autorach /270

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum