• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (2/2010)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (2/2010)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2010
Pages number:
198
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (2/2010)

Rozmowy
„Niech Polacy się w końcu obudzą" - Stanisław Brzozowski a koszmary polskiego romantyzmu. Rozmowa z Agatą Bielik-Robson / 255
Artykuły
SŁAWOMIR STASIKOWSKI - Teologia naturalna Christiana Wolffa jako nauka o aktualnym istnieniu /269
PRZEMYSŁAW WEWIÓR - Nietzsche na diecie: „Dlaczego tak dobre piszę książki?" /277
BARTŁOMIEJ SIPIŃSKI - Źródła myślenia o wartości osobowej - Immanuel Kant i Charles Renouvier /291
MIROSŁAW TYL - Barbara Skarga - formacje intelektualne jako przedmiot historii filozofii i archeologii wiedzy /301
OŁENA ŁUCYSZYNA - Poznanie prawdziwe a poznanie wyzwalające w sāṁkhyi /319
Autoreferaty z odczytów
SŁAWOMIR DRELICH - Etyka indywidualistyczna Ayn Rand /337
TOMASZ SIWIEC - O pojęciu intencji moralnej i jej znaczeniu dla etyki filozoficznej /351
JOANNA AFELTOWICZ - Ile jest etyki w bioetyce? Na przykładzie analizy sporów bioetycznych wokół farmakogenomiki /371
Komunikaty i sprawozdania
BOGUMIŁA TRUCHLIŃSKA - „Człowiek i dzieło". Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego poświęconego ks. Prof. dr hab. Dr h.c. Kazimierzowi Popielskiemu /393
EWA WITKOWSKA - Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności sądów etycznych" /401
STANISŁAW ADAM JAŚKOWSKI - Farhang ast ja nejrang (Czy to kultura, czy oszustwo) Ahmada Kasrawiego - pismo w obronie rozumu, krytyka mistycyzmu /405
Recenzje
PIOTR SĘDŁAK - Lesław Hostyński, Utilitarian Values, translated by R. Lizut, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. /411
ANDRZEJ KARALUS - Władysław Tatarkiewicz, Szkoła marburska i jej idealizm, red. Przemysław Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010. /413
MICHAŁ WRÓBLEWSKI - Richard Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce, tłum. A. Karalus, A. Szahaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010 /419
BEATA ZIELEWSKA-RUDNICKA - Leonida Stołowicza Historia filozofii rosyjskiej, tłum. Bogusław Żyłko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008 /431
Wiadomości bieżące (oprac. TOMASZ SIWIEC)
Wiadomości wydawnicze /439
Publikacje książkowe /439
Czasopisma /443
Nekrologia /444

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum