• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (3/2010)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (3/2010)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2010
Pages number:
194
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (3/2010)

Artykuły
ADAM GROBLER, Dwie tradycje konwencjonalizmu /453
WOJCIECH KRYSZTOFIAK, JUSTYNA GRZESZCZUK, Makroillokucja /467
PIOTR DOMERACKI, Prawo do duchowości: Williama Jamesa dialog między sceptykiem, agnostykiem i intelektualistą. W setną rocznicę śmierci filozofa /501
TOMASZ KUBALICA, Ernsta Cassirera krytyka teorii odbicia na tle dysputy w Davos /541
MAREK JANKOWSKI, Problem dedukcji jako przyczyna niekompatybilności Uzasadnienia metafizyki moralności do Krytyki praktycznego rozumu /553
EWA WITKOWSKA, Czy moralność rzeczywiście potrzebuje uzasadnienia? Baumana etyka bez fundamentów /567

Pożegnanie
Niedokończona gra szklanych paciorków i dokonane życie. Pożegnanie Krzysztofa Rottera (23 V 1962-11 V 2010 r.) /581

Komunikaty i sprawozdania
KRZYSZTOF PIOTR SKOWROŃSKI, American and European Values VI. William James's Pragmatism. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Opolskiego /591
PAULINA PRUS, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Filozofia XVII wieku. Jej źródła i kontynuacje /599

Recenzje
MACIEJ KOPYCIŃSKI, Charles Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010 /605
MAREK JANKOWSKI, Andree Hahmann, Kritische Metaphysik der Substanz. Kant im Widerspruch zu Leibniz, Walter de Gruyter, Berlin-Nowy Jork 2009 /621
DAWID KOLASA, Józef Tischner, Etyka a historia. Wykłady, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008 /625

Wiadomości bieżące (oprac. DAWID KOLASA)
Wiadomości wydawnicze /633
Publikacje książkowe /633
Czasopisma /636
Zjazdy i konferencje /638

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum