• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (1/2010)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (1/2010)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2010
Pages number:
248
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (1/2010)

Artykuły
ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA, Konwencjonalizm - relatywizm - realizm /7
WOJCIECH SADY, Jak zidentyfikować zasady Poincarégo i elementy czynne Flecka? /17
STANISŁAW HANUSZEWICZ, Trzy światy czy cztery warstwy: naturalistyczny pluralizm ontologiczny Karla Raimunda Poppera i Nicolaia Hartmanna /35
BŁAŻEJ OLŻEWSKI, Kantowska recepcja filozofii George'a Berkeleya a problem idealizmu /53
Wspomnienia
MARIAN BRODA, Profesor Wiesław Gromczyński (1931-2009) /69
KRZYSZTOF BRZECHCZYN, Profesor Leszek Nowak (1943-2009) - wspomnienie /75
KRZYSZTOF ŁASTOWSKI, Leszek Nowak. Mistrz i Nauczyciel /83
ADAM DUBIK, Barbara Skarga (1919-2009) /87
MARCIN T. ZDRENKA, Barbary Skargi lekcja etyki /99
IRENA TRZCIENIECKA-SCHNEIDER, Wspomnienie o Ewie Żarneckiej-Biały /113
Komunikaty i sprawozdania
KRZYSZTOF ŁASTOWSKI, Główne wątki problemowe dyskusji panelowej na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Sekcji Filozofii Przyrody /121
MARCIN JEZIORSKI, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Spór realizm-idealizm w filozofii współczesnej" /143
MARCIN LEŹNICKI, Sprawozdanie z sympozjum: „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony" /167
Recenzje
MAREK N. JAKUBOWSKI, Hans-Christoph Schmidt am Busch, Ludwig Siep, Hans-Ulrich Thamer, Norbert Waszek, Hegelianizm und Saint-Simonismus, mentis,
Paderborn 2007 /173
TOMASZ MRÓZ, Holger Thesleff, Platonic Patterns. A Collection of Studies, Las Vegas-Zurich-Athens 2009 /177
EWA PODREZ, Marek Drwięga, Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej, Kraków 2009, ss. 209. /185
MACIEJ KOPYCIŃSKI, Hans Joas, Powstawanie wartości, tłum. Michał Kaczmarek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, ss. 314. /195
Z życia PTF
Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego odbytego w dniu 6 lutego 2009 r. w Warszawie /211
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 2009 roku /217
Wiadomości bieżące (oprac. Tomasz Siwiec)
Wiadomości wydawnicze /237
Publikacje książkowe /237
Czasopisma /241
Zjazdy i konferencje /243
Errata /247

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum