• Home
  • Litteraria Copernicana 1(7)/2011: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Bogdan Burdziej, Anna Kościołek (red.)

Litteraria Copernicana 1(7)/2011: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Wysyłamy w ciągu 40 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
1899-315X
Publication year:
2011
Pages number:
238
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Series:
Litteraria Copernicana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Bogdan Burdziej, Anna Kościołek (red.)

Litteraria Copernicana 1(7)/2011: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Italia stała się dla Rosjan „ojczyzną duszy„, miejscem harmonii, o którym się marzy i za którym się tęskni; w pierwszych dekadach XX wieku także źródłem niebezpiecznych ideologii, znajdujących podatny grunt we własnym kraju - jak świadczy o tym rosyjska/sowiecka recepcja włoskiego futuryzmu zaanektowanego przez włoski faszyzm. Badacze publikujący w niniejszym tomie zwracają uwagę na różne przejawy i aspekty owej fascynacji Italią, takimi jej właściwościami jak południowy krajobraz, zabytki architektury, postaci wielkich mistrzów i ich dzieła, ale też rozmaite „lekcje„ historii, zarówno tej dawnej, jak i współczesnej. Analizują literackie obrazy miast sławnych dziejami i sztuką, takich jak Rzym, Wenecja i Florencja, Neapol, Genua i Sorrento, Asyż i Rawenna. Italia wyłaniająca się z dzieł omawianych w naszym tomie to palimpsest, odsłaniający przed przybyszem rozliczne swe warstwy: cywilizacji i natury, wielkiej sztuki i dramatycznych dziejów, dzieł ducha i wytworów życia praktycznego, których splot zaciekawia, przyciąga i reflektuje ludzi ze Wschodu i z Północy.

W numerze prócz artykułów znajdzie Czytelnik obszerny wywiad z profesor Izabellą Malej z Uniwersytetu Wrocławskiego, która ukazuje Włochy jako istotny element świadomości artystycznej rosyjskich modernistów, przedmiot ich fascynacji i - własnej. W tym samym dziale ksiądz profesor Marek Starowieyski, badacz i tłumacz literatury wczesnochrześcijańskiej, wspomina swoją Italię, poznawaną i przeżywaną na przestrzeni kilkudziesięciu lat podróżowania ad fontes. Fragmentem tych wspomnień jest - wyodrębniony na użytek działu „Mistrzowie„ - szkic Pani Karla, poświęcony profesor Karolinie Lanckorońskiej (1898-2002), która we Włoszech, w Rzymie przeżyła ponad połowę swojego długiego i pracowitego żywota, wypełnionego dokonaniami na polu historii sztuki, historiografii i edytorstwa źródeł, a także bezinteresowną opieką nad przybyszami z Polski. Drugim bohaterem działu jest mistrz prawie dziś nieznany, a wydobywany z zapomnienia przez wzgląd na swe pionierskie dla późniejszych badań dokonania i dla urody słowa, którym z katedry w Collegium Maius opowiadał i którym opisywał przedmiot swego ukochania, literaturę włoską. Mistrzem tym jest Walerian Preisner (1894-1966), romanista, badacz, bibliograf i bibliotekarz, przybyły po wojnie do Torunia ze Lwowa, w którym uniwersyteckie szlify zdobywała Pani Karla.

Italia Słowian - Bogdan Burdziej, Anna Kościołek- 4

Studia i rozprawy

Iwona Rzepnikowska, Folkloryzacja noweli Giovanniego Boccaccia „Nieszczęścia poczciwej białogłowy" - 8
Bogdan Burdziej, „Tytus Północy". Aleksander I w polskiej literaturze okolicznościowej lat 1801-1826 - 18
Witold Kowalczyk, Rzym i Neapol w poezji Apollona Majkowa - 50
Anna Kościołek, „Życie na ulicy", czyli Aleksander Hercen i Risorgimento - 60
Andrzej Dudek, Kulturowa swoistość rzymskiego antyku w interpretacji Dymitra Mierieżkowskiego - 70
Izabella Malej, Konstantina Balmonta impresje włoskie - 82
Jan Orłowski, Dwa włoskie cykle wierszy Michaiła Kuzmina - 96
Jolanta Brzykcy, „Italia - to boski kraj". Motywy włoskie w poezji Władysława Chodasiewicza - 106
Joanna Mielczarek, Uniwersalizm odzyskany. Obraz świata w „Siostrze" Jáchyma Topola jako jedno z możliwych nawiązań do Boskiej komedii Dantego - 122
Adam Kola, Futuryzm - faszyzm - komunizm. Sztuka i polityka- 132

Materiały
Ks. Marek Starowieyski, Z wycieczek włoskich - 152
Zmysł Rzymu, sens Italii. Kultura włoska w poszukiwaniach rosyjskich twórców przełomu XIX i XX w. Z Izabellą Malej rozmawia Małgorzata Burzyńska - 178

Mistrzowie
Ks. Marek Starowieyski, Pani Karla (Profesor Karolina Lanckorońska) - 201
Bogdan Burdziej, Walerian Preisner i jego Italia - 206

Przekład
Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Pieśń I: Wyjazd z Neapolu. A Voyage to the Holy Land from Naples, Canto I: Departure from Naples, translated by Peter Cochran and Marcin Leszczyński- 213

Recenzje
Piotr Głuszkowski, Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I. 1838-1839, Под ред. Л. Г. Захаровой, С. В. Мироненко, Москва 2008 - 227
Adam Kola, Socjologia literatury Karela Krejčego, czyli o pożytkach z reedycji tekstów naukowych (K. Krejčí, Sociologie literatury) - 231
Katarzyna Taczyńska, Doświadczanie przestrzeni - dialogizujący genius loci (Geniusloci w kulturze europejskiej. Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne, red. T. Sławek i A. Wilkoń)- 236

Varia
Piotr Głuszkowski, Dni Nauki Polskiej w Rosji 13-17 X 2008 roku- 240

Streszczenia - 247

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum