SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska / Literaturoznawstwo

Poezja i astronomia

Rok wydania:2006 Nr wydania:I Liczba stron:660 ISBN:83-231-1920-1
OPIS
Od redakcji

Artykuły składające się na tom poświęcony obecności i analizie motywów astronomicznych w poezji są rezultatem konferencji naukowej, która odbywała się w Toruniu od 22 do 24 września 2003 roku, a zorganizowana została przez Instytut Literatury Polskiej oraz Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy współpracy Planetarium im. prof.Władysława Dziewulskiego.

Temat tego spotkania -"Poezja i astronomia" - wywołał duże zainteresowanie, i to nie tylko w akademickim środowisku polonistycznym. Musieliśmy, często z żalem,rezygnować z niektórych propozycji, które nie do końca mieściły sięw formule zakreślonej tytułem konferencji. Nie wszystkie wygłoszone referaty mogły się też znaleźć w niniejszym tomie. Mimo obfitości materiału, nasze opracowanie nie jest monografią tytułowego problemu.Formuła zbioru rozpraw zakłada bowiem i swobodę wyboru egzemplifikacji literackiej, i metodologiczną różnorodność. Dlatego są autorzy, którym poświęcono po dwa studia (Tadeusz Miciński, Krzysztof Kamil Baczyński),a są i tacy, u których doniosłość motywiki astronomicznej jest wyraźna,ale nie znalazła interpretatorów (na przykład Kazimierz Wierzyński czy Czesław Miłosz). Pomimo takiego "punktowego" analizowania tytułowego tematu książka stanowi pierwsze naukowe opracowanie, w którym temat filiacji między poezją a astronomią pojawia się jako zagadnienie centralne, prezentowane w szerokiej perspektywie chronologicznej (od antyku po wiek dwudziesty), i jest pokazywane z różnych perspektyw badawczych.

Układ tomu zostałpodporządkowany przede wszystkim kryterium chronologicznemu, chociaż sądwa odstępstwa od tej zasady. Rozprawy Jarosława Włodarczyka i AndrzejaStoffa wyodrębniliśmy jako wprowadzenie w problematykę książki, zewzględu na ich teoretyczny charakter i generalizującą perspektywę.Natomiast w części zatytułowanej "Poezja i astronomia wśród innych Muz"zamieściliśmy te artykuły, które dotyczą bądź pogranicza badańhistorycznoliterackich i historii sztuki, bądź utworów dramatycznycho wyraźnych walorach poetyckich i ciekawej motywice astronomicznej.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.