• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (1/2011)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (1/2011)

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2011
Pages number:
244
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (1/2011)

Artykuły
Anna Brożek, Imperatywy a interrogatywy /7
Anna Musioł, Ernsta Cassirera refleksja nad problemem matematyki. Ujęcie historyczno-systematyczne /31
Piort Leśniewski, Rewolucja kontrracjonalna. O tak zwanym polskim przełomie w świadomości społecznej /43
Jakub Bartoszewski, Nicola Abbagnano filozofia możliwości /67
Jerzy Pawliszcze, Władza jako problem ontologiczny /85
Pożegnania
Ryszard Wiśniewski, Pożegnanie Tadeusza Stycznia (1931-2010) /113
Piotr Domeracki, Memorabilium ku czci Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv (1939-2010) /119
Autoreferaty z odczytów
Malina Barcikowska, Koncepcja portretu w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera /135
Dariusz Barbaszyński, Marian Borowski - zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej /147
Recenzje i sprawozdania
Adam F. Kola, Daniel A. Bell, China's New Confucianism. Politics and Everyday Life in a Changing Society, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008 (2010), ss. 257 /161
Aleksandra Derra, Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, ss. 270 /173
Piotr Leśniewski, Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Przemysław Krzywoszyński, Sprawozdanie z XVI Congreso Interamericano de Filosofía "Diálogo de Lenguas y Culturas" /181
Z życia PT F
Protokół pierwszej części Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego /193
Protokół drugiej części Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego /199
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego /205
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 2010 roku /209
Wiadomości bieżące (T. Siwiec)
Wiadomości wydawnicze /233
Publikacje książkowe /233
Czasopisma polskie /237
Czasopisma zagraniczne /240
Zjazdy i konferencje /242

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum