• Home
 • Historia
 • Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmińskiej i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)

Jerzy Karol Kalinowski

Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmińskiej i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2729-1
Publication year:
2011
Pages number:
378
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Euntes Docete
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Jerzy Karol Kalinowski

Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmińskiej i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)

Kategoria produktu:

Książka ks. Kalinowskiego jest pierwszą pełną, opartą na szerokiej bazie źródeł archiwalnych, monografią biskupa Gembickiego jako rządcy diecezji chełmińskiej i pomezańskiej. [...]Autor monografię swą oparł na stosunkowo dobrze zachowanych źródłach archiwów Gniezna, Krakowa, Olsztyna, Poznania, Płocka i Włocławka, przede wszystkim jednak na bogatej spuściźnie archiwum chełmińskiego, zgromadzonej w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Ponadto wykorzystał źródła drukowane i literaturę przedmiotu, wykazał przy tym wielką samodzielność badawczą. Korzystanie ze źródeł ułatwiała mu doskonała znajomość języka łacińskiego. Pozwoliło to ks.Kalinowskiemu nie tylko na pełne ukazanie postaci i rządów biskupa w diecezji chełmińskiej, lecz także na sprostowanie niektórych powtarzanych błędnych informacji i ustalenie nowych dotąd nieznanych faktów. [...] 

Ks. Prof. Anastazy Nadolny

Przedmowa/ 9
Wstęp/ 15

Rozdział pierwszy
POCHODZENIE I LATA MŁODZIEŃCZE/ 27
1.Rodowód i rodzina/28
2.Lata młodzieńcze/38

Rozdział drugi
DROGA DO EPISKOPATU I OBJECIE DIECEZJI/45
1.Początki drogi/47
2.Na dworze królewskim/52
3.Wielki sekretarz Królestwa/59
4.Godności i beneficja kościelna/63
5.Biskup-nominat chełmiński/ 73
6.Sakra biskupia i objęcie diecezji/77

Rozdział trzeci
DZIAŁALNOŚĆ W DIECEZJACH/ 83
1.Pasterz diecezji/85
2.Urzędy biskupie – kuria, konsystorz generalny i oficja laty/ 106
3.Sprawy sądowe/ 126
4.Współpraca z kapitułą chełmińską/129
5.Organizacja terytorialna/ 162
6.Synod diecezjalny/ 192
7.Współpraca z zakonami/ 199 
8.Zarząd miast i majątków biskupstwa/ 226

Rozdział czwarty
W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ/ 241
1.Senator Rzeczypospolitej/243
2.Biskup Gembicki a stany pruskie/ 252
3.Kanclerz wielki koronny/ 266

Rozdział piąty
Z ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ NA STOLICĘ PRYMASOWSKĄ/ 271
1.Biskup kujawski i pomorski/ 273
2.Arcybiskup gnieźnieński/ 276

ZAKOŃCZENIE/ 279
ZAŁĄCZNIK/ 283
BIBLIOGRAFIA/ 359
WYKAZ SKRÓTÓW/375
WYKAZ ILUSTRACJI, MAP I TABEL/ 377

 • Edward Opaliński (Warszawa)

  Monografia należy do kategorii prac materiałowych i zawiera wiele informacji
  mogących zainteresować tak historyków, jak i historyków Kościoła. Autor na ogół stroni od interpretacji i nie umieszcza działalności swego bohatera na szerszym tle. Podkreślić jednak należy, że udało mu się sprostować szereg
  błędnych informacji dotyczących Wawrzyńca Gembickiego. Do największych osiągnięć należy niewątpliwie udowodnienie, że przyszły prymas nie sprawował nigdy urzędu podkanclerzego koronnego.

  "Kwartalnik Historyczny" nr 1/2013
 • Karin Friedrich

  " Diese Teilbiographie Bischof Wawrzyniec Gembickis (1559-1624) der Jahre 1600– 1610 – also der Zeit seines Episkopats in Kulm und als Verwalter der Diözese Pomesanien – wurde schon Mitte der 1990er Jahre geschrieben, 2001 als Promotionsarbeit an der Katholischen Universität Lublin verteidigt und erst zehn Jahre später im Druck veröffentlicht. Der Autor ist Theologe und Philologe, und diente lange Jahre als Pfarrer und als Archivar der Diözese Thorn. Die Nähe zum Archiv ist dem Buch sofort anzusehen. Nach einer kurzen Einleitung in Gembickis Jugend und Ausbildung, die der spätere Bischof u.a. im Jesuitenkolleg in Ingolstadt und als königlicher Sekretär unter dem Schutz des polnischen Großkanzlers und Großhetmans Jan Zamoyski verbrachte, informiert uns Kalinowski in genauer Beschreibung über die ersten Karriereschritte des späteren Bischofs als Sekretär Königs Stefan Batory und die Erlangung seiner ersten geistlichen Würden und Ämter (u.a. als Mitglied der Domkapitel in Krakau, Posen und Gnesen) unter der Protektion des Wilnaer Bischofs und Kardinals Jerzy Radziwiłł." [...]
Write review

Write your own review

Captcha
 • Jerzy Karol Kalinowski


   

  Ksiądz Jerzy Karol Kalinowski studiował filozofię i teologię w pelplińskim WSD, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Już podczas studiów tłumaczył teksty z języków łacińskiego i francuskiego i przygotowywał projekty diecezjalnego kalendarza liturgicznego. Pierwszą drukowaną pozycją było opracowanie pt. "Kto jest autorem traktatu „De fide ad Petrum” zawartego w rękopisie pelplińskim 188(125?)". W latach 1972-1987 pełnił obowiązki wikariusza, a w latach 1987-2004 proboszcza. Magisterium teologii na WT KUL uzyskał w roku 2001. Od roku 2002 jest archiwistą w AAD Diecezji Toruńskiej, a od 2009 jego dyrektorem. Redaguje kalendarz liturgiczny dla diecezji toruńskiej (od 2006), elench diecezjalny (od 2004) i biogramy zmarłych prezbiterów diecezji (początek w formie książkowej pt. "Cum Christo revocantur ad vitam", Toruń 2007).

   

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum