• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (3/2011)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (3/2011)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2011
Pages number:
216
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (3/2011)

Artykuły
Mikołaj Domaradzki –Heraklit Alegoreta i filozoficzne znaczenie starożytnej egzegezy Homera/ 461
Daniel Chlastawa – Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi/ 485
Magdalena Hoły-Łuczaj –Spór o negatywność jako pytanie o różnicę/ 50
Zbigniew Zwoliński –Przypadek Schneidera wobec motoryki ciała jako pierwotnej postaciintencjonalności w Fenomenologii percepcji Maurice’aMerleau-Ponty’ego/ 523
Anna Ziółkowska – Rola świadomości w konstytuowaniu człowieka. Roman Ingardena Paul Ricoeur/ 537
Bartosz Araszewicz – Wyobraźnia/ 553
 
Autoreferaty z odczytów
Jan Woleński – O LudwikuFlecku i jego filozofii/ 569
Krzysztof Kędziora – Moralnyi polityczny konstruktywizm/ 575
 
Komunikaty i sprawozdania
Aleksandra Rzymska – Sprawozdanie z uroczystej sesji naukowej upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej/ 585
Marek Dziekan – Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Filozofia jako poszukiwanie podstaw.Profesor Jerzy Perzanowski in memoriam”/ 593
Alicja Pietras –  Sprawozdanie z konferencji „Filozofia Nicolaia Hartmanna”/ 601
Błażej Olżewski –Sprawozdanie z posiedzenia Łódzkiego Oddziału PTF poświęconemu omówieniu książki Jana Skoczyńskiego i Jana Woleńskiego Historia filozofii polskiej/ 609
Stanisław Jaśkowski – Przyczynek do znajomości filozofii europejskiej w Iranie w XIX i początkach XX wieku/ 619
Karol Michalski – Heideggero istocie mowy/ 627
Karol Michalski – Nota bibliograficzna/ 633
 
Recenzje
Pierwsze ukraińskie wydanie pracy Kazimierza Ajdukiewicza Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka (Yan Chaykovsky)/ 637
Stanisław  Krajewski, Czy matematyka jest nauką humanistyczną?,Konsorcjum Akademickie, Kraków 2011, ss. 152 (Bożena Czernecka-Rej)/ 643
Józef Czapski, Wyrwane strony, Zeszyty Literackie,Warszawa 2010, ss. 310 (Malina Barcikowska)/ 651
Ulrich Schrade (red.), Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy,Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, ss. 112(Mirosława Janiszewska)/ 655
 
Wiadomości bieżące
 
Wiadomości wydawnicze/ 659
Publikacje książkowe/ 659
Czasopisma polskie/ 665
Czasopisma zagraniczne/ 668
Zjazdy i konferencje/ 671

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum