Wojciech Szramowski

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2759-8
Publication year:
2011
Pages number:
338
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wojciech Szramowski

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie wszystkich podstawowych aspektów życia i działalności mieszkańców miasta Sztumu i jego przedmieść z Podzamczem włącznie. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, z podrozdziałami, zakończenia, aneksów, wykazu map, rysunków i fotografii, streszczenia niemieckiego i angielskiego oraz indeksu osób. Nie została tu szerzej poruszona kwestia funkcjonowania samego starostwa sztumskiego, którego władze rezydowały na zamku przylegającym do miasta. Wyjątek stanowić miały kwestie współpracy, współistnienia i konfliktów, które pojawiały się między starostwem i miastem głównie w związku z nieuregulowaną ostatecznie sprawą rozgraniczenia tych dwóch podmiotów prawnych na obszarze Podzamcza i woli miejskiej. W związku z tym do rozwiązania na kanwie poniższej dysertacji pozostało zagadnienie analizy zysków i strat wynikających ze zwierzchnictwa starostwa nad miastem [...]. Ramy czasowe pracy zawężone zostały do przedziału czasu ograniczonego z jednej strony lokacją miasta w 1416 r., a z drugiej strony pierwszym rozbiorem Polski, który kończył okres polskiego władztwa w Sztumie.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Wojciech Szramowski

    urodzony w Sztumie w 1973 r., kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, prezes toruńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, członek Towarzystwo Naukowego w Toruniu. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się z historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Prus Królewskich w okresie nowożytnym. Zajmuje się także badaniami kaszuboznawczymi. Autor kilku publikacji naukowych, współredaktor dzieła autorstwa Karola Górskiego „Zarys dziejów katolicyzmu polskiego", Toruń 2008.

    Show author's publications

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum