• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (4/2011)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (4/2011)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Publication year:
2011
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVIII (4/2011)

Numer jubileuszowy z okazji stulecia kwartalnika.

Część oficjalna

List prof. Władysława Stróżewskiego, przewodniczącego Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na 100-lecie
„Ruchu Filozoficznego"/ 681

ANDRZEJ PIETRUSZCZAK
Laudacja na 90-lecie profesora Leona Gumańskiego - redaktora
Ruchu Filozoficznego w latach 1981-2008/ 683

ELEONORA CZEŻOWSKA
Wspomnienie o moim ojcu/ 687

Część reprintowa

HENRYK STRUVE
Słówko o filozofii narodowej polskiej
„Ruch Filozoficzny" 1911 (I) 1, ss. 1-3/ 695

KAZIMIERZ TWARDOWSKI
Jeszcze słówko o polskiej filozofii narodowej
„Ruch Filozoficzny" 1911 (I) 6, ss. 113-115/ 698

KAZIMIERZ TWARDOWSKI
W sprawie polskich przekładów dzieł filozoficznych
„Ruch Filozoficzny" 1913 (III) 5, ss. 105-107/ 701

KAZIMIERZ TWARDOWSKI
Granice puryzmu,
„Ruch Filozoficzny" 1913 (III) 8, ss. 185-189/ 704

KAZIMIERZ TWARDOWSKI
O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym
„Ruch Filozoficzny" 1919 (V) 2, ss. 25-27/ 709

ROMAN INGARDEN
O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym
„Ruch Filozoficzny" 1919 (V) 3, ss. 45-48/ 712

KAZIMIERZ TWARDOWSKI
Symbolomania i pragmatofobia
„Ruch Filozoficzny" 1921 (VI) 1-2, ss. 1-10/ 716

TADEUSZ KOTARBIŃSKI
O potrzebie zaniechania wyrazów ‘filozofia', ‘filozof', ‘filozoficzny' itp.,
„Ruch Filozoficzny" 1921 (VI) 6-7, ss. 81-86/ 726

BOLESŁAW GAWECKI
Z powodu uwag prof. T. Kotarbińskiego o potrzebie zaniechania
wyrazu ‘filozofia' itp.
„Ruch Filozoficzny" 1922 (VI) 8-9, ss. 113-115/ 732

STEFAN BANACH
O pozornych paradoksach matematycznych
„Ruch Filozoficzny" 1922 (VII) 8-9, s. 120/ 735

TADEUSZ KOTARBIŃSKI
Uwagi na temat reizmu
„Ruch Filozoficzny" 1930-1931 (XII) 1-10, ss. 7-12/ 736

ALFRED TARSKI
O pojęciu prawdy w odniesieniu do sformalizowanych
nauk dedukcyjnych
„Ruch Filozoficzny" 1930-1931 (XII) 1-10, ss. 210-211/ 743

TADEUSZ CZEŻOWSKI
Kazimierz Twardowski (1866-1938)
„Ruch Filozoficzny" 1936-1938 (XIV) 1-4, ss. 1-13/ 745

HENRYK ELZENBERG
Ocena przyjemności i przykrości w etyce perfekcjonistycznej
„Ruch Filozoficzny" 1936-1938 (XIV) 1-4, s. 151/ 759

TADEUSZ CZEŻOWSKI
W sprawie polskiego słownika filozoficznego
„Ruch Filozoficzny" 1939 (XV) 3, ss. 93-95/ 760
O ciągłość polskiej filozofii
„Ruch Filozoficzny" 1948 (XVI) 1-2, ss. 1-5/ 763

TADEUSZ CZEŻOWSKI
Przeciw ‘oglądowi'
„Ruch Filozoficzny" 1960-1961 (XX) 1-4, ss. 7-9/ 768

TADEUSZ CZEŻOWSKI
Transcendentalia - przyczynek do ontologii
„Ruch Filozoficzny" 1978 (XXXV) 1-2, ss. 54-56/ 771

Część konferencyjna

RYSZARD WIŚNIEWSKI, MARCINA ZDRENKA
Początki i stuletnia obecność „Ruchu Filozoficznego" w polskiej
filozofii. Analiza formalno-organizacyjna i merytoryczna/ 777

JAN WOLEŃSKI
„Ruch Filozoficzny" jako kronika rozwoju logiki w Polsce
(lata 1918-1939)/ 785

BARBARA MARKIEWICZ
Międzynarodowa współpraca „Ruchu Filozoficznego"/ 795

DARIUSZ BARBASZYŃSKI
O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje
w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego" (lata 1911-1937)/ 809

STEFAN KONSTAŃCZAK
„Ruch Filozoficzny" i wolność badań naukowych w Polsce
w latach 1947-1957/ 821

CZESŁAW GŁOMBIK
Dawid Einhorn - nieobecny wśród obecnych. „Ruch Filozoficzny"
wobec zróżnicowania filozofii polskiej/ 839

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Filozofia polska czy filozofia w Polsce?/ 861

Wiadomości bieżące

Wiadomości wydawnicze/ 873
Publikacje książkowe/ 873
Czasopisma polskie/ 876
Czasopisma zagraniczne/ 879
Zjazdy i konferencje/ 883

Spis rzeczy tomu LXVIII (2011)/ 887

Indeks osobowy/ 892

Recenzenci/ 913

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum