Teresa Dunin-Karwicka

Drzewo na miedzy

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2792-5
Publication year:
2012
Pages number:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie Studia Antropologiczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Teresa Dunin-Karwicka

Drzewo na miedzy

Kategoria produktu:

Tom ten jest zbiorem rozproszonych artykułów prof. Teresy Karwickiej, publikowanych wcześniej w czasopismach i pracach zbiorowych, dziś często trudno dostępnych. Oddają one dobrze zainteresowania naukowe Autorki, skupiające się głównie na obecności drzew i krzewów w kulturze ludowej oraz na problemach związanych z regionem i regionalizmem, ujmowanych ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw, Kaszub i ziemi dobrzyńskiej.

Przedmowa / 7
Wykaz skrótów i oznaczeń / 9

Część I. Drzewa
Magia i kult. Rozważania na przykładzie niektórych praktyk magicznych związanych
z drzewami / 13
Zwyczaj stawiania majów w polskiej kulturze ludowej na tle europejskim / 25
Zakazy związane z drzewami i motywujące je wierzenia / 39
Drzewa w ludowych legendach o Krzyżu i narzędziach Męki / 49
Rola drzewka i gałęzi w zimowej obrzędowości Małopolski południowej / 59
Dęby w wierzeniach, obrzędach i symbolice Polski oraz krajów sąsiednich / 75
Dziki bez w folklorze Europy ze szczególnym uwzględnieniem Słowiańszczyzny / 87
Jarzębina w folklorze polskim na tle europejskim / 103

Część II. Regiony
Przyroda i środowisko w ludowej twórczości literackiej mieszkańców Kujaw / 115
Kujawy jako region etnograficzny / 127
Rola zespołów folklorystycznych na Kujawach w utrwalaniu tożsamości regionalnej / 141
Kształtowanie się tożsamości regionalnej chłopów polskich (na przykładzie
wybranych regionów) / 151
Granice zaborów jako czynnik zróżnicowania kulturalnego regionu / 163
Badania etnograficzne Kaszub po 1945 roku i ich znaczenie dla kultury regionu / 173

Część III. Aneksy

Wykaz źródeł / 189
Bibliografia / 193

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Teresa Dunin-Karwicka

    (ur. 1931 w Warszawie) – absolwentka studiów z zakresu historii kultury materialnej (specjalizacji etnograficznej) na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955). Doktorat pod kierunkiem prof. Jadwigi Klimaszewskiej („Drzewa w wierzeniach i praktykach ludu polskiego”) w 1970 r. Habilitacja, na podstawie książki „Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej”, w 1979 r. Opublikowała także książki: „Tradycja a współczesność w kulturze ludowej wybranych wsi regionów Polski Północnej” (1982, wespół z Janiną Cherek), „Ubiory ludowe w Polsce” (1995), „Rola tradycji w kulturze wsi kujawskiej” (2000) i liczne artykuły z zakresu folklorystyki oraz problematyki dotyczącej regionalizmu i tożsamości kulturowej regionu. W latach 1955–1960 pracowała w Muzeum Lubelskim, później, do roku 1965, jako asystentka, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1965 związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1973–2001 (do przejścia na emeryturę) kierowała kolejnymi jednostkami organizacyjnymi tej uczelni, zajmującymi się etnologią, w tym, jedynym w kraju, Po-dyplomowym Studium Etnografii. Jako emerytka prowadziła jeszcze przez kilka lat wykłady dla studentów etnologii i archeologii. Członek Rady Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej i kilku towarzystw naukowych.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum