• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (1/2012)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (1/2012)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2012
Pages number:
210
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (1/2012)

Artykuły
Renata Ziemińska, Znaczenie rozprawy Kazimierza Twardowskiego O tak zwanych prawdach względnych / 7
Dariusz Łukasiewicz, Brentanowskie inspiracje w filozofii Tadeusza Czeżowskiego / 17
Andrzej Dąbrowski, Główne wyniki twórczości Kazimierza Ajdukiewicza/ 27
Lesław Hostyński, Elzenberg na łamach „Ruchu Filozoficznego” / 43
Radosław Kuliniak, Doniosłość badań Władysława Horodyskiego nad filozofią Lamberta i Kanta / 49
Dorota Leszczyna, Kant w Hiszpanii – czyli o zapomnianej historii sprawozdania Wincentego Lutosławskiego / 59
Tomasz Kupś, Nieznane płockie rękopisy Józefa Kalasantego Szaniawskiego / 69
Dariusz Piętka, O nurtach neoscholastyki polskiej w wieku XX z metodologicznego punktu widzenia / 79
Mirosław St. Mróz, Nie ma prawdy samotnej. Przyczynek do zrozumienia filozofii poznania Franciszka Sawickiego / 97
Paweł Kawalec, Bayesianizm w polskiej tradycji probabilizmu – studium stanowiska Kazimierza Ajdukiewicza / 111
Tomasz Jarmużek, Rozumowania niemonotoniczne jako przedmiot badań logicznych / 123
Wojciech Krysztofiak, Polscy filozofowie na międzynarodowym, czasopiśmienniczym rynku filozoficznym / 133

Z życia PTF
Protokół z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTF w dniu 11 lutego 2011 roku / 151

Recenzje i sprawozdania
Adam Olech, Kazimierz Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (Teoria poznania – logika – metafizyka – teoria wartości). Antologia z komentarzami dla szkół średnich i wyższych, wyd. drugie rozsz., oprac. Jacek Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011, ss. 546 / 157
Marian Skrzypek, Ernst Cassirer, Filozofia Oświecenia, przeł. Tadeusz Zatorski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 347 / 165
 
Wiadomości bieżące (T. SIWIEC)
Wiadomości wydawnicze / 181
Publikacje książkowe / 181
Czasopisma polskie / 194
Czasopisma zagraniczne / 200
Zjazdy i konferencje / 205

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum