Beata Bilicka (red.)

Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3019-2
Publication year:
2012
Pages number:
236
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Beata Bilicka (red.)

Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Kategoria produktu:

Refleksja nad zagadnieniami prezentowanymi przez Autorów recenzowanej publikacji wskazuje na konieczność wychowania zwłaszcza młodego pokolenia do wartości oraz odbudowania podstaw antropologicznych, które opierając się na prawdzie o człowieku, założą fundament integralnego wychowania. W recenzowanym opracowaniu podjęto aktualne i ważne problemy wyrastające nie tylko z teorii, ale również z codziennych doświadczeń współczesnego człowieka. Aktualność podjętych zagadnień oraz uwzględnienie kwestii związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, stosunkowo mało znanych w kręgach nauczycielskich i pedagogicznych, stanowi dodatkowy walor omawianej książki.

Równocześnie warto zauważyć, iż Autorzy pomimo omawiania zagadnień głównie dotyczących cyberprzestrzeni, co niosło za sobą konieczność stosowania terminologii informacyjnej, posługiwali się językiem zrozumiałym i komunikatywnym, dzięki czemu książka staje się dostępna nie tylko dla specjalistów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale również nauczycieli, wychowawców, katechetów, duszpasterzy i rodziców. Ze względu na znaczenie podejmowanych tematów, jak i ciekawy sposób ich przedstawiania niniejsze opracowanie powinno być wręcz lekturą obowiązkową dla wszystkich osób podejmujących proces wychowania młodego pokolenia w XXI wieku.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Stali

Wykaz skrótów / 7

Słowo wstępne / 9

Bronisław Siemieniecki
Media a patologie we współczesnym świecie / 15

Agnieszka Siemińska-Łosko
Nowoczesne technologie informatyczne w uczeniu i nauczaniu (w szkole) – ujęcie teoretyczne i praktyczne / 41

Dorota Siemieniecka
Twórczość człowieka – pomiędzy realnością a wirtualnością / 75

Marcin Idzikowski
Internet jako nowa forma komunikacji / 113

Beata Bilicka
Katecheza wobec zagrożeń Internetu / 149

Jerzy Bagrowicz
Chrześcijańskie wychowanie personalistyczne / 169

Elżbieta Osewska, Józef Stala
Założenia i uwarunkowania wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym / 183

Krzysztof Pilarz
Etyka – pogranicze światów Człowieka i Maszyny? / 215

Noty o autorach / 229

Summary / 233

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum