Wanda Krystyna Roman

Podstawy zarządzania informacją

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3028-4
Publication year:
2012
Pages number:
216
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteka Zarządcy Dokumentacji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wanda Krystyna Roman

Podstawy zarządzania informacją

Kategoria produktu:

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom seryjnego wydawnictwa Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, zatytułowany Podstawy zarządzania informacją, autorstwa prof. Wandy Krystyny Roman, pracownika Zakładu Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej, zajmującego się tą problematyką od wielu lat. W planie wydawniczym załączonym do pierwszego tomu serii (H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010, s. 8–9) tom dotyczący informacji miał czwarty numer porządkowy, ale dzięki Autorce, został przygotowany szybciej.

Autorka podjęła się realizacji tego zadania z powodu braku opracowań, które zawierałyby wyczerpującą wiedzę, użyteczną dla wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie informacją archiwalną, w tym szczególnie pracowników instytucji prowadzących szeroko pojętą działalność informacyjną i działalność dokumentacyjną. Takie kompendium wiedzy może być przydatne także studentom kierunku archiwistyka i zarządzanie w trakcie pobierania nauki, ale niewykluczone, że będą do niego sięgać także studenci i absolwenci innych kierunków.

Od redaktora serii / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1
Informacja / 13
Społeczeństwo informacyjne / 14
Informacja – definicja / 16
Dane – informacja – wiedza / 18
Informacja a komunikat / 20
Cechy informacji / 21
Struktura informacji / 27
Strumienie informacyjne / 29
Procesy informacyjne / 30

Rozdział 2
Zarządzanie / 33
Zarządzanie – pojęcie i zakres / 34
Zarządzanie a kierowanie / 38
Poziomy zarządzania / 39
Funkcje zarządzania / 40
Planowanie / 44
Organizowanie / 45
Motywowanie / 46
Kontrolowanie / 46
Organizacja / 47
Komunikacja w organizacji / 49
Zarządzanie a obieg informacji / 52
Rola informacji w procesie decyzyjnym / 56

Rozdział 3
Informacja jako zasób organizacji / 59
Zasób informacyjny – zagadnienia ogólne / 60
Wielkość zasobu informacyjnego / 63
Cechy zasobu informacyjnego / 64
Informacja dla zarządzania / 66
Zasoby informacyjne – wybrane przykłady / 68

Rozdział 4
Definicja, cel i zakres zarządzania informacją / 75
Potrzeba zarządzania informacją / 76
Funkcje zarządzania a zarządzanie informacją / 77
Pojęcie „zarządzanie informacją” / 81
Zakres zarządzania informacją / 85
Cel zarządzania informacją / 90
Cykl zarządzania informacją / 91
Efektywne zarządzanie informacją / 92

Rozdział 5
System informacyjny / 95
System – definicja i cechy / 96
System informacyjny / 99
System informacyjno-decyzyjny / 104
System informatyczny / 105
Podział systemów informacyjnych / 109
Specjalistyczny system informacji archiwalnej / 114
Cel systemu informacyjnego / 116
Projektowanie i budowa systemu informacyjnego / 117
System informacyjny a struktura organizacji / 120
Wybrane metody badania systemu informacyjnego / 121

Rozdział 6
Generowanie, gromadzenie i przechowywanie informacji / 124
Generowanie informacji / 125
Gromadzenie informacji – definicja i zakres / 128
Użytkownik informacji / 132
Potrzeby informacyjne / 134
Źródła pozyskiwania informacji / 137
Standardy generowania i gromadzenia informacji / 139
Przechowywanie informacji / 142
Gromadzenie i przechowywanie informacji w systemach informatycznych / 145

Rozdział 7
Przetwarzanie (opracowanie) informacji / 149
Przetwarzanie danych a przetwarzanie informacji / 150
Komunikacja a przetwarzanie informacji / 154
Metainformacje i meta dane / 156
Standardy w przetwarzaniu informacji / 160
Sieci neuronowe w przetwarzaniu informacji / 161

Rozdział 8
Udostępnianie, interpretacja i wykorzystanie informacji / 163
Udostępnianie informacji – definicja i istota / 164
Interpretacja informacji / 171
Wykorzystanie informacji / 173

Rozdział 9
Zarządzanie jakością informacji / 175
Jakość i zarządzanie jakością / 176
Jakość informacji / 177
Pożądane cechy jakościowe informacji / 183
Spójność informacji / 187
Niepożądane jakościowe cechy informacji / 188
Poprawa i ochrona jakości informacji / 190
Jakość informacji archiwalnej / 191

Rozdział 10
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / 192
Bezpieczeństwo informacji / 193
Polityka bezpieczeństwa informacji / 196
System bezpieczeństwa informacji / 197
Ochrona informacji / 198
Rodzaje chronionych zasobów informacyjnych / 199
Zagrożenia dla informacji / 201
Zasady ochrony informacji / 204
Zabezpieczenie informacji / 205
Środki ochrony informacji / 207
Słownik podstawowych terminów / 213

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum