• Home
  • Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(10)/2013

Grażyna Gzella (red.)

Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(10)/2013

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
2080-1807
Publication year:
2013
Pages number:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie Studia Bibliologiczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Grażyna Gzella (red.)

Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(10)/2013

Kolejny, dziesiąty tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych” (dalej: „TSB”), podobnie jak poprzednie, zawiera artykuły prezentujące bardzo szerokie spektrum tematyczne. Tym razem dział Artykuły wypełniają przede wszystkim prace o charakterze historyczno-analitycznym, dedykowane kolejno: periodykom wydawanym w Tucholi w latach 1920–1939, dorobkowi państwowego przemysłu fonograficznego po II wojnie światowej, spuściźnie i recepcji twórczości Janusza Korczaka oraz ofercie wydawniczej japońskiego komiksu w Polsce. Nieco innej – bardziej współczesnej – perspektywy dostarczą teksty zamieszczone w drugiej części numeru. Obok artykułu przybliżającego stan obecny i strukturę zbiorów bibliotecznych Biblioteki Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, uwagę Czytelników z pewnością przykują dwa teksty poświęcone różnym aspektom funkcjonowania informacji w środowisku cyfrowym, tj. identyfikacji czynników mających istotny wpływ na jakość informacji odszukanych w wyszukiwarce Google oraz kryteriom oceny jakości polskich bibliotek cyfrowych. Interesujących spostrzeżeń dostarczy także lektura  artykułu na temat możliwości podejmowania pracy w projektach unijnych przez absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, przygotowana przez młodego adepta zawodu bibliotekarskiego. Stałe miejsce w strukturze pisma zajmują recenzje, których autorzy w dziesiątym numerze „TSB” omawiają pięć polskich wydawnictw: dwóch druków bibliofilskich, monografii dedykowanej analizie czasopism naukowych i popularnonaukowych Lubelszczyzny, pracy odnoszącej się do kultury konwergencji i Web 2.0 oraz wydawnictwa dokumentującego stan badań nad prasą ruchu ludowego. Dopełnieniem tomu są jak zwykle Okolice bibliologii, gdzie tym razem prezentowanych jest aż 5 sprawozdań z konferencji (BOBCATSSSS, „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet  2012”, „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej”, „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”) oraz jedna relacja z debaty o otwartej nauce i nowych modelach publikowania czasopism naukowych.

Artykuły

Problemy, badania, hipotezy

Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa

Okolice bibliologii

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum