SKIP_TO

Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(10)/2013

autorzy: Grażyna Gzella redaktorzy: Grażyna Gzella
Rok wydania:2013 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:208
OPIS

Kolejny, dziesiąty tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych” (dalej: „TSB”), podobnie jak poprzednie, zawiera artykuły prezentujące bardzo szerokie spektrum tematyczne. Tym razem dział Artykuły wypełniają przede wszystkim prace o charakterze historyczno-analitycznym, dedykowane kolejno: periodykom wydawanym w Tucholi w latach 1920–1939, dorobkowi państwowego przemysłu fonograficznego po II wojnie światowej, spuściźnie i recepcji twórczości Janusza Korczaka oraz ofercie wydawniczej japońskiego komiksu w Polsce. Nieco innej – bardziej współczesnej – perspektywy dostarczą teksty zamieszczone w drugiej części numeru. Obok artykułu przybliżającego stan obecny i strukturę zbiorów bibliotecznych Biblioteki Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, uwagę Czytelników z pewnością przykują dwa teksty poświęcone różnym aspektom funkcjonowania informacji w środowisku cyfrowym, tj. identyfikacji czynników mających istotny wpływ na jakość informacji odszukanych w wyszukiwarce Google oraz kryteriom oceny jakości polskich bibliotek cyfrowych. Interesujących spostrzeżeń dostarczy także lektura  artykułu na temat możliwości podejmowania pracy w projektach unijnych przez absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, przygotowana przez młodego adepta zawodu bibliotekarskiego. Stałe miejsce w strukturze pisma zajmują recenzje, których autorzy w dziesiątym numerze „TSB” omawiają pięć polskich wydawnictw: dwóch druków bibliofilskich, monografii dedykowanej analizie czasopism naukowych i popularnonaukowych Lubelszczyzny, pracy odnoszącej się do kultury konwergencji i Web 2.0 oraz wydawnictwa dokumentującego stan badań nad prasą ruchu ludowego. Dopełnieniem tomu są jak zwykle Okolice bibliologii, gdzie tym razem prezentowanych jest aż 5 sprawozdań z konferencji (BOBCATSSSS, „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet  2012”, „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej”, „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”) oraz jedna relacja z debaty o otwartej nauce i nowych modelach publikowania czasopism naukowych.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.