• Home
  • Historia
  • Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923

Jan Pisuliński

Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3056-7
Publication year:
2013
Pages number:
480
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

twarda

Jan Pisuliński

Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923

Kategoria produktu:

W książce przedstawiono miejsce kwestii ukraińskiej w polskiej polityce zagranicznej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Autor stara się pokazać, że polityka ukraińska kolejnych rządów nie ograniczała się tylko do realizacji ukraińskich planów Piłsudskiego związanych ze wspieraniem Symona Pelury. Szerzej omawia m.in. koncepcje i poczynania Komitetu Narodowego Polskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udowadnia też, że po traktacie ryskim kwestia ukraińska nadal odgrywała istotną rolę w polskiej polityce zagranicznej. 

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 11

Rozdział 1. Antecedencje. Polacy wobec narodzin państwowości ukraińskiej (marzec 1917‒październik 1918) / 29

Rozdział 2. Czas wojny (listopad 1918–lipiec 1919) / 79
Kwestia ukraińska w polityce zagranicznej rządu Moraczewskiego / 79
Polska a Ukraina w pierwszych miesiącach rządu Paderewskiego (styczeń‒kwiecień 1919) / 110
Układ Paderewski‒Kurdynowski / 137
Końcowy okres wojny o Galicję wschodnią / 159

Rozdział 3. Na drodze do sojuszu (sierpień 1919–kwiecień 1920) / 167
Rozmowy polsko-ukraińskie w sierpniu 1919 roku / 167
Rokowania z ukraińską misją dyplomatyczną w Polsce. Deklaracja grudniowa / 186
Przygotowania do wyprawy kijowskiej (styczeń‒marzec 1920) / 207
Układ Piłsudski‒Petlura i polsko-ukraińska konwencja wojskowa / 230 

Rozdział 4. Wspólna walka (kwiecień‒listopad 1920) / 249
Wyprawa kijowska / 249
Kwestia ukraińska w okresie konferencji w Spa / 278
Rozmowy pokojowe w Mińsku / 290
Rokowania pokojowe w Rydze / 301

Rozdział 5. Czas pokoju (listopad 1920‒czerwiec 1923) / 323
Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej po preliminariach pokojowych / 323
Stosunek władz polskich do emigracji ukraińskiej / 352
Miejsce Ukrainy w polityce Konstantego Skirmunta w drugie połowie 1921 roku / 365
Sprawa ukraińska w zabiegach o międzynarodowe uznanie przynależności Galicji wschodniej do polski / 385
Kwestia ukraińska w okresie przygotowań do konferencji w Genui i w czasie jej trwania (styczeń‒czerwiec 1922) / 398
Po Genui / 410 

Zakończenie / 423
Bibliografia / 429
Summary / 461
Indeks osobowy / 465

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jan Pisuliński

    W 1992 r. po ukończeniu studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii macierzystej uczelni. W 2000 r. obronił doktorat Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923, którego rozszerzeniem jest prezentowana książka. W 2009 r. opublikował pracę Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. W 2010 r. zdał kolokwium habilitacyjne. Od lutego 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim, kieruje Zakładem Historii Najnowszej Instytutu Historii UR. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych. W latach 2000-2005 pracował dodatkowo w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Rzeszowie.

     

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum