Daniela Pinna, Monica Galeotti, Rococo Mazzeo (red.)

Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora - restauratora

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2982-0
Publication year:
2012
Pages number:
298
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,40 zł

miękka

Daniela Pinna, Monica Galeotti, Rococo Mazzeo (red.)

Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora - restauratora

Kategoria produktu:

Niniejsza książka jest jednym z wielu osiągnięć projektu Eu-ARTECH. Jest to przejrzysty podręcznik stworzony przez uczonych zaangażowanych w projekt, stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska konserwatorów dzieł sztuki.

Jako dyrektor Opificio delle Pietre Dure w latach 2000–2008 miałam okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach oraz dyskusjach, organizowanych przez Eu-ARTECH od początku trwania projektu w 2004 r. Były to przede wszystkim spotkania uczonych, którzy pracują nad wykorzystaniem nauk ścisłych i nowych technologii w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego, z historykami sztuki, archeologami i konserwatorami zabytków. Udział w projekcie Eu-ARTECH sprzyjał wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami z wielu krajów i specjalistami z różnych dziedzin. Działania te uwypukliły potrzebę ustalenia i wymiany standardów, wzorców, praktyk dla wspólnego dobra zaangażowanych ośrodków badawczych.

Zawartość tej publikacji odzwierciedla potrzebę stworzenia katalogu rożnych metod używanych do analizy obrazów namalowanych na drewnie i płótnie – najbardziej rozpowszechnionego oraz najczęściej badanego rodzaju obiektów zabytkowych. By być bardziej przydatna dla czytelnika, definicja każdej z technik musi zawierać zwięzły wykaz materiałów, do których może być stosowana, jak również przykłady zastosowań. Niniejsza książka zawiera właśnie takie informacje.

Publikacja ta, odzwierciedlając swoje źródła leżące we współpracy międzynarodowej, jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: prywatnych i instytucjonalnych, indywidualnych i zbiorowych. Jest to produkt rzeczywiście europejski, przynoszący korzyści zarówno badanym obiektom, jak i fachowcom, którzy się o nie troszczą.

Z Przedmowy Cristiny Acidini

Przedmowa do wydania polskiego / 7

Przedmowa / 9

Wstęp / 11

1. Struktura obrazów na desce i na płótnie / 15

2. Podobrazia drewniane / 29

3. Podobrazia płócienne / 57

4. Rysunek wstępny, grunt (warstwy podkładowe) / 71

5. Warstwy malarskie / 91

6. Złocenie i inne metaliczne pokrycia (warstwy) / 151

7. Werniksy / 163

8. Nieinwazyjne i mikroinwazyjne techniki badawcze / 191

Afiliacje autorów / 291

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum