• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (1/2013)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (1/2013)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2013
Pages number:
246
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (1/2013)

Aleksandra Kuzior
IX Polski Zjazd Filozoficzny / 7
Justyna Miklaszewska
Po co nam jest potrzebna historia filozofii? / 19
Ignacy S. Fiut
Modele myślenia ekofilozoficznego a kwestia rozwoju zrównoważonego / 23
Agata Krawczyk                 
Dialog w ujęciu filozofii Tischnera jako nowa perspektywa mediacji / 35
Rafał Mazur
Gŭqín (古琴) – muzyczny instrument filozofów / 39
Jan Štěpán
Information – Meaning – Token / 51
Magdalena Płotka
Sprawozdanie z obrad Sekcji Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17–21 września 2012 / 55
Marek Wójtowicz
Sprawozdanie z obrad Sekcji Filozofii Religii. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17–21 września 2012 / 59

Artykuły
Katarzyna Ł. Częścik
O przedmiocie intencjonalnym z perspektywy teoretyczno-literackiej / 65
Krzysztof Śleziński
Wybrane elementy krytyki platonizmu Rogera Penrose’a / 83
Rafał Michalski
Hipermoralność a pluralizm etyczny – perspektywa antropologiczna / 97

Autoreferaty i sprawozdania
Jan Woleński
Modele i rzeczywistość / 117
Łukasz Sochacki
Sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych, 19–20 maja 2012, Kraków, IFiS UP / 121

Pożegnania
Jan Grad
Jerzy Kmita (1931–2012) – w dążeniu do realizacji wartości poznawczych humanistyki / 129

Recenzje
Jacek Jadacki
Maciej Witek, Spór o podstawy teorii czynności mowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 466 / 145
Aleksandra Bulaczek
Anna Brożek, Kazimierz Twardowski w Wiedniu,  Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, ss. 242 / 163
Stefan Konstańczak
Lilianna Kiejzik, Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, ss. 282 / 169
Marek Rosiak
Replika autora książki Dialektyka Hegla na jej recenzję, zamieszczoną w „Ruchu Filozoficznym” 2012, nr 2 / 175

Z życia PTF
Władysław Stróżewski
Ks. Piotr Skarga o mądrości / 185
Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego sprawozdawczo-wyborczego z dnia 10.02.2012 r. / 195
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego za 2012 rok / 199
Petycja IF UJ w sprawie bezpłatnego studiowania filozofii  na II fakultecie / 219

Wiadomości bieżące
Wiadomości wydawnicze / 225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum