• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (2/2013)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (2/2013)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2013
Pages number:
198
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXX (2/2013)

Artykuły
TOMASZ KUBALICA
Między odbiciem a odtworzeniem. Neokantowska teoria poznania we wczesnej filozofii Martina Heideggera / 253
ANITA PACHOLIK-ŻUROMSKA
Nauki kognitywne wobec badań nad podmiotem / 275
RAFAŁ PALCZEWSKI
Czy wiedza jest normą asercji? / 289
MICHAŁ PODSTAWSKI
Poza nicością. O zagadnieniu podmiotowości we wczesnej filozofii Michela Henry’ego / 307
BARTŁOMIEJ SIPIŃSKI
Subiectum ad fontes. René Descartes i odkrycie podmiotu / 317
ADRIANA WARMBIER
Podwójna struktura podmiotowości. O Ricoeurowskiej lekturze Kartezjusza    / 331
Pokłosie Zjazdu Filozoficznego
MARIA MAŁGORZATA BARANOWSKA
Od aksjologii do metafizyki. Wartości według Władysława Stróżewskiego i Józefa Tischnera / 351
STANISŁAW JAROMI
Wodne zasoby naturalne jako wartość – próba zbudowania modelu analizy ekoetycznej           / 365
HALINA RAROT
Historia rosyjskiej filozofii dialogu / 377
Jubileusz Profesora Władysława Stróżewskiego
RAFAŁ BLECHACZ
Logika dzieła muzycznego i jej znaczenie dla jego zrozumienia i interpretacji / 393


Recenzje
STEFAN KONSTAŃCZAK
Tomasz Mróz, Platon w Polsce 1800–1950. Typy recepcji – autorzy – problemy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, ss. 496 / 405
ANNA PODBORĄCZYŃSKA
Jan Woleński, Jan Skoczyński, Historii filozofii polskiej,  WAM, Kraków 2010, ss. 566. / 413
ANNA PODBORĄCZYŃSKA
Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka, Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 235. / 419
ANNA SŁONIOWSKA
Maciej Zaręba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Zarne, Wołowiec 2011, ss. 427. / 429


Wiadomości bieżące
Wiadomości wydawnicze / 431

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum