Jacek Jurkowski

Korelacje nieklasyczne. Kwantowe splątanie i dyskord

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3198-4
Publication year:
2014
Pages number:
205
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Jacek Jurkowski

Korelacje nieklasyczne. Kwantowe splątanie i dyskord

Kategoria produktu:

Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku wiadomo, że w przełomowych zastosowaniach informatyki kwantowej zmierzających do zbudowania komputera kwantowego, kluczową role odgrywają korelacji nieklasyczne pomiędzy mikroskopowymi obiektami. Korelacji te dopiero uczymy się klasyfikować i mierzyć. W niniejszej książce omówiono sposoby wykrywania i ilościowej oceny jednego z podstawowych przejawów skorelowania pomiędzy układami – splątania. Przedstawiono także miary korelacji  wraz z różnymi sposobami ich definiowania, wyznaczania i oszacowania, ze szczególnych uwypukleniem roli kwantowego dyskordu opartego na teorio-informacyjnej roli entropii. 

Wstęp / 7

Rozdział 1. Elementy formalizmu matematycznego / 11
1.1. Przestrzeń Hilberta układu złożonego / 11
1.1.1. Reprezentacja Fano-Blocha stanów układu dwóch kubitów i jej uogólnienia / 13
1.1.2. Pomiar von Neumanna i jego uogólnienia / 15
1.2. Informacja i entropia / 16
1.3. Entropie Shannona i von Neumanna / 17
1.3.1. Entropia Shannona i wielkości pokrewne / 17
1.3.2. Entropia von Neumanna i wielkości pokrewne / 21
1.4. Uogólnione funkcje entropowe / 25
1.4.1. Entropia Tsallisa i wielkości pokrewne / 26
1.5. Odwzorowania dodatnie / 28
1.5.1. Klasy odwzorowań dodatnich / 28
Odwzorowanie redukcji i jego uogólnienia / 29
Odwzorowanie Choi i jego uogólnienia / 30
Inne przykłady / 31
1.5.2. Izomorfizm Choi-Jamiołkowskiego / 31
1.6. Zakres numeryczny operatora / 33
1.6.1. Lokalny zakres numeryczny dla operatora samosprzężonego / 34
1.6.2. Lokalny zakres numeryczny dla operatora cyklicznego / 35
1.6.3. Lokalny zakres numeryczny operatora cyklicznego dla d = 2 / 42

Rozdział 2. Korelacje w układach fizycznych / 47
2.1. Korelacje nieklasyczne / 49
2.2. Korelacje nielokalne i nierówności Bella / 51
2.2.1. EPR-sterowalność / 54
2.3. Geometryczne miary korelacji / 55
2.3.1. Przegląd geometrycznych miar korelacji / 57
2.4. Entropowe miary korelacji / 58
2.4.1. Kwantowy dyskord i wielkości pokrewne / 58
2.4.2. Utrata informacji przy pomiarze / 61
2.5. Dynamika korelacji / 64

Rozdział 3. Splątanie / 67
3.1. Separowalność i splątanie / 68
3.1.1. Stany czyste / 68
3.1.2. Stany mieszane / 69
3.1.3. Jednoznaczność rozkładu stanu separowalnego / 70
3.1.4. Stany PPT / 71
3.1.5. Destylacja splątania i splątanie związane / 72
3.2. Ogólne metody wykrywania splątania / 73
3.2.1. Uogólniony rozkład Schmidta / 74
3.2.2. Nieuporządkowanie stanów. Kryteria majoryzacji i entropowe / 75
3.2.3. Wykorzystanie funkcji entropowych / 76
3.2.4. Permutacje elementów macierzowych. Kryterium Peresa-Horodeckiego i reorganizacji / 79
3.2.5. Uogólnienia kryterium reorganizacji / 81
3.2.6. Kryterium obrazu / 82
3.2.7. Kryterium oparte na odwzorowaniach dodatnich / 86
3.2.8. Wykrywanie splątania przy pomocy świadków / 86
3.2.9. Kryterium redukcji i jego uogólnienia / 89
3.2.10. Kryteria oparte o macierz kowariancji / 91
3.3. Badanie splątania szczególnych rodzin stanów / 94
3.3.1. Stany niezmiennicze ze względu na lokalne operacje unitarne / 94
Stany Wernera / 95
Stany izotropowe / 97
Stany ortogonalnie niezmiennicze / 99
Stany TT-niezmiennicze / 101
3.3.2. Splątane stany PPT / 103
3.3.3. Stany SPPT / 104
Konstrukcja klasy stanów PPT układu 2 ⊗ d / 104
Rodzina stanów SPPT układu 2 ⊗ d / 106
Konstrukcja stanów SPPT układu dA ⊗ dB / 109
Własności stanów SPPT / 111
3.3.4. Stany cykliczne / 117
3.4. Miary splątania / 121
3.4.1. Operacje LOCC / 122
3.4.2. Miary splątania oparte o protokoły LOCC / 124
3.4.3. Aksjomatyczna definicja miar splątania / 125
3.4.4. Przegląd rożnych miar splątania / 128
Entropia splątania / 129
Zgodność / 132
Ujemność i logarytmiczna ujemność / 136
3.4.5. Miary oparte na odległości od zbioru stanów kwantowych / 138
Względna entropia splątania / 140
Geometryczna miara splątania / 141
3.5. Oszacowania zgodności / 143
3.5.1. Oszacowania algebraiczne / 145
3.5.2. Oszacowania przy użyciu norm / 147
3.5.3. Oszacowania z wykorzystaniem świadków splątania / 149
3.5.4. Oszacowania z wykorzystaniem przekształceń dodatnich / 155
3.6. Dynamika splątania / 157

Rozdział 4. Kwantowy dysk ord / 161
4.1. Własności kwantowego dyskordu / 163
4.2. Kwantowy dyskord dla dwóch kubitów / 166
4.2.1. Diagonalne stany Bella / 169
4.2.2. Kwantowy dyskord dla stanów X / 171
4.3. Geometryczny dysk ord / 174
4.3.1. Geometryczny dyskord dla dwóch kubitow / 176
4.3.2. Oszacowania geometrycznego dyskordu / 178
4.4. Dyskord oparty o entropię Tsallisa / 180
4.5. Dynamika kwantowego dyskordu / 187
4.5.1. Ewolucja układów otwartych a korelacje w stanie początkowym / 189

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum