• Home
  • Historia
  • Polska-Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945-1968

Magda Gawinecka-Woźniak

Polska-Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945-1968

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3322-3
Publication year:
2015
Pages number:
372
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Magda Gawinecka-Woźniak

Polska-Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945-1968

Kategoria produktu:

Książka jest syntetycznym ujęciem polsko-duńskich kontaktów w latach 1945–1968, wyjaśnia również, jakie czynniki determinowały wzajemne relacje. W tym okresie stosunki między Polską a Danią przechodziły różne fazy, od stagnacji, czy nawet wrogości, do zbliżenia i współdziałania. Głównym czynnikiem warunkującym współpracę polityczną, kulturalną czy gospodarczą był polski węgiel. To duńskie potrzeby gospodarcze zdecydowały o nawiązaniu współpracy z Polską, a w latach 60. Dania stała się największym odbiorcą polskiego surowca spośród państw skandynawskich. Współpraca między Polską a Danią była również uzależniona od ówczesnej sytuacji międzynarodowej oraz wzrostu napięcia zimnowojennego. Przynależność obu państw do wrogich obozów wojskowych i ideologicznych nie wykluczała jednak możliwości kontaktów politycznych. Polsko-duńskie zbliżenie polityczne rozpoczęte pod koniec lat 50. przerwała interwencja zbrojna wojsk polskich w Czechosłowacji w sierpniu 1968 r.

Wstęp / 9

Rozdział I. Dyplomatyczne kontakty między Polską a Danią w latach 1945–1948/49 / 17
1.1. Sytuacja Danii po zakończeniu wojny / 17
1.2. Nawiązanie polsko-duńskich stosunkow dyplomatycznych / 27
1.2.1. Stanisław Kelles-Krauz / 34
1.3. Siedziby placowki duńskiej i polskiej / 35
1.4. Polska w opinii prasy duńskiej / 40
1.5. Rok 1948 / 45
1.6. D uńska pomoc charytatywna / 51
1.6.1. Działalność Red Barnet i Duńskiego Czerwonego Krzyża / 52
1.6.2. Działalność Duńskich Miłośnikow Pokoju / 63
1.7. Repatriacja ludności polskiej z Danii po II wojnie światowej / 70
1.7.1. Rozmieszczenie i liczba polskich uchodźcow w Danii / 71
1.7.2. Działalność Polskiej Misji Repatriacyjnej / 76
1.7.3. Akcja Jozefa Pilarczyka / 85

Rozdział II. Polsko-duńskie stosunki dyplomatyczne w latach 1949–1955 / 93

2.1. Reakcja rządu polskiego na przystąpienie Danii do NATO / 93
2.2. Odszkodowania za nacjonalizację / 97
2.3. Przejawy oziębienia wzajemnych relacji / 100
2.4. Obniżenie rangi duńskiego przedstawicielstwa w Polsce / 106
2.5. Stanowisko Danii wobec problemu niemieckiego / 110
2.6. Sprawa wydalenia konsula duńskiego w Gdyni / 113
2.7. Udział Polski w radzieckiej kampanii antyduńskiej / 117
2.8. Ucieczki Polakow do Danii / 130

Rozdział III. Wzajemne stosunki polityczne w latach 1956–1968 / 143
3.1. Perspektywy zbliżenia polsko-duńskiego / 143
3.2. Dania wobec wydarzeń 1956 roku / 147
3.3. Podniesienie rangi placowek dyplomatycznych / 156
3.4. Rok 1958 / 160
3.5. Sprawa Einara Blechingberga / 166
3.6. Dania a plan Rapackiego i Gomułki / 171
3.7. Okres wzajemnych wizyt / 183
3.8. Polsko-duńskie spotkania okrągłego stołu / 198
3.9. Rok 1968 / 203

Rozdział IV. Relacje gospodarcze w latach 1945–1949/1950 / 219
4.1. Pierwsza polsko-duńska umowa handlowa / 223
4.2. Druga umowa polsko-duńska / 229
4.3. Umowa z 1947 roku / 245
4.4. Umowa z 1949 roku / 254

Rozdział V. Współpraca na płaszczyźnie ekonomicznej w latach 1950–1968 / 259
5.1. Polsko-duńskie rokowania w latach 1950–1955 / 261
5.2. Polsko-duńska wymiana handlowa w latach 1956–1960 / 281
5.3. Polsko-duńska wymiana handlowa w latach 60. / 289

Rozdział VI. Polsko-duńska współpraca kulturalna / 305
6.1. Wymiana kulturalna w pierwszych latach powojennych / 305
6.2. Kontakty kulturalne w latach 1950–1955 / 311
6.3. Utworzenie Towarzystwa Duńsko-Polskiego / 316
6.4. Wymiana kulturalna po 1956 roku / 321
6.5. Polsko-duńska umowa kulturalna / 333

Zakończenie / 343
Wykaz tabel / 351
Spis rysunków i ilustracji / 353
Bibliografia / 355
Indeks osobowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Magda Gawinecka-Woźniak

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Stypendystka Det Kongelige Norske Utenriksdepartement (norweski MSZ) i Uniwersytetu w Oslo. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię dyplomacji, historię państw skandynawskich w XX wieku oraz stosunki dyplomatyczne między Polską a krajami skandynawskimi. 

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum