Wiesław Domasłowski

Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3370-4
Publication year:
2014
Pages number:
104
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Wiesław Domasłowski

Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów

Kategoria produktu:

W pracy omówiono zjawiska powierzchniowe występujące na granicy faz ciało stałe/ciecz/powietrze oraz przedstawiono metody strukturalnego nasycania obiektów zabytkowych, uwzględniając wpływ porowatości materiałów, właściwości rozpuszczalników i roztworów oraz problemy związane z migracją substancji wzmacniających do powierzchni materiałów porowatych. W ramach ostatniego zagadnienia omówiono wpływ lotności rozpuszczalników, temperatury i warunków suszenia obiektów, jakości rozpuszczalników i rozcieńczalników, rozdziału fazowego roztworów oraz ciężaru cząsteczkowego polimerów i lepkości roztworów.

Ponadto opisano nowe możliwości strukturalnego wzmacniania obrazów ze szczególnym uwzględnieniem metody próżniowej i zastosowania aerozoli roztworów spoiw, jak też przyczyny ciemnienia warstwy malarskiej jako skutek jej wzmacniania.

Stosowanie omówionych w pracy odpowiednich roztworów i metod nasycania pozwoli konserwatorom na ograniczenie migracji substancji wzmacniających, a tym samym na głębokie lub całkowite (strukturalne) wzmacnianie materiałów porowatych i na ich odpowiednie, z punktu widzenia konserwatorskiego, utrwalenie i wzmocnienie.

Zarys treści  / 7

Wprowadzenie  / 9

1. Zjawiska powierzchniowe występujące na granicy faz  / 11

2. Strukturalne nasycanie materiałów porowatych  / 17
2.1. Metody strukturalnego nasycania obiektów zabytkowych  / 17
2.2. Wpływ porowatości materiałów na możliwość ich nasycania roztworami wzmacniającymi  / 20
2.3. Wpływ właściwości rozpuszczalników i roztworów na strukturalne nasycanie materiałów porowatych  / 24
2.4. Migracja substancji wzmacniających do powierzchni materiałów porowatych  / 29
2.4.1. Eksperyment potwierdzający możliwość strukturalnego wzmocnienia wapienia pińczowskiego polimerami  / 35
2.4.2. Wpływ lotności rozpuszczalników i temperatury suszenia nasyconych kamieni na proces migracji polimerów  / 36
2.4.3. Wpływ warunków suszenia kamieni nasyconych roztworami na migrację polimerów  / 39
2.4.4. Wpływ rozpuszczalników i rozcieńczalników na migrację polimerów w kamieniach  / 41
2.4.5. Wpływ rozdziału fazowego roztworów w kamieniach na ich wzmocnienie strukturalne  / 44
2.4.6. Wpływ ciężarów cząsteczkowych polimerów oraz lepkości roztworów na ich migrację  / 57
2.4.7. Omówienie wyników badań  / 62
2.5. Nowe możliwości strukturalnego wzmacniania obrazów  / 69
2.5.1. Wzmacnianie pudrującej się warstwy malarskiej  / 74
2.5.2. Metody strukturalnego wzmacniania obrazów  / 80
2.5.2.1. Nasycanie roztworami i suszenie pod zmniejszonym ciśnieniem  / 81
2.5.2.2. Nasycanie aerozolami i suszenie pod zmniejszonym ciśnieniem  / 81
2.6. Zagadnienie ciemnienia warstwy malarskiej jako skutek jej wzmocnienia strukturalnego  / 82

3. Badania nad strukturalnym wzmacnianiem obrazów  / 89

Bibliografia  / 93
Wykaz fotografii, rysunków i tabel  / 97
Summary. Structural strengthening of porous materials, including easel paintings  / 103

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum