• Home
  • Linguistica Copernicana 1(1)/2009

Maciej Grochowski (red.)

Linguistica Copernicana 1(1)/2009

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
2080-1068
Publication year:
2009
Pages number:
260
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Linguistica Copernicana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

miękka

Maciej Grochowski (red.)

Linguistica Copernicana 1(1)/2009

Linguistica Copernicana jest nowym czasopismem językoznawczym, przy­gotowywanym do druku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie wydawane dwa razy w roku. Zastępuje zeszyty językoznawcze należące od ponad pół wieku do kilku serii filologicznych, wy­dawanych w ramach zeszytów uniwersyteckich Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zeszyty literaturoznawcze tych samych serii filologicznych zostały za­stąpione przez nowe czasopismo Litteraria Copernicana.

Odrębność merytoryczna i metodologiczna językoznawstwa i literaturoznawstwa nie ulega wątpliwości. Niezaprzeczalna jest także wspólnota wszelkich ba­dań lingwistycznych, niezależnie od języka naturalnego stanowiącego obiekt analizy. Dorobek naukowy każdej dyscypliny podstawowej, a więc również ję­zykoznawstwa i literaturoznawstwa, jest oceniany odrębnie, przede wszystkim przez jej własne środowisko twórcze. Ma także swój własny krąg odbiorców. Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UMK, powołująca do życia dwa nie­zależne czasopisma naukowe - językoznawcze i literaturoznawcze - miała więc racjonalne uzasadnienie. 

Linguistica Copernicana publikuje artykuły dotyczące dowolnego języka naturalnego, ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólne­go, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach sło­wiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Linguistica Copernicana (Lin. Cop) jest pismem otwartym dla wszystkich językoznawców, niezależnie od przynależności narodowej, środowiskowej, po­koleniowej, ani etapu drogi twórczej. Podstawowym kryterium przyjmowania artykułów do druku jest ich poziom merytoryczny. Prace są recenzowane jako teksty anonimowe, przez osoby nie pozostające z autorem w zależności służbo­wej. Recenzje są dla autorów również anonimowe.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum