• Home
  • Prawo i administracja
  • Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi (red.)

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3538-8
Publication year:
2016
Pages number:
398
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi (red.)

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Kategoria produktu:

„Recenzowana publikacja jest efektem badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego grantu związanego z projektem Security in V4 constitutions  and political practices (Standard Grant No. 21510444, IVF). […] Z racji tego, że tematyka powyższa staje się coraz bardziej eksponowana w polityce państw regionu przyjąć trzeba, że wydanie takiej publikacji jest w pełni uzasadnione. […] prowadzenie badań w ramach analizy funkcjonalnej czterech państw należących do Grupy Wyszehradzkiej Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Węgier w obszarze bezpieczeństwa stanowi novum w nauce […] prawa konstytucyjnego. […] Kierownikiem projektu jest dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK […] do współpracy zaproszeni zostali znani badacze z wszystkich państw regionu. Wymienić tu można chociażby prof. Z. Witkowskiego z UMK, prof. K. Skotnickiego z UŁ,  prof. V. Jiraskovą z Uniwerystetu Karola w Pradze, prof. J. Jiraska z Uniwersytetu Paleckeho w Ołomuńcu, prof. K. Klimę, byłego sędziego Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze, prof. L. Cibulkę i M. Gibę z Uniwersytetu Komenskeho w Bratysławie czy prof. T. Drinóczi z Uniwersytetu w Pecsu.”

dr hab. Piotr Uziębło
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Wprowadzenie / 7

Rozdział I
Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa
1. Pojęcie bezpieczeństwa (Maciej Serowaniec, Wojciech Włoch) / 13
2. Rodzaje bezpieczeństwa (Zbigniew Witkowski) / 27

Rozdział II
Europejski dorobek w dziedzinie bezpieczeństwam
1. Kategoria bezpieczeństwa w prawie i praktyce funkcjonowania UE (Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz) / 41
2. Pojęcie bezpieczeństwa w dokumentach NATO i Grupy Wyszehradzkiej (Tomasz Kacała) / 59
3. Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo publiczne jako wartości chronione w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Aleksandra Kustra) / 71

Rozdział III
Kategoria Bezpieczeństwa w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
1. Bezpieczeństwo państwa (Sabina Grabowska) / 95
2. Bezpieczeństwo obywateli (Iwona Wroblewska) / 105
3. Bezpieczeństwo ekologiczne w Konstytucji RP (Karolina Karpus) / 119
4. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej (Agnieszka Bień-Kacała) / 131
5. Bezpieczeństwo a inne wartości konstytucyjnie chronione (Radosław Grabowski) / 143
6. Konstytucyjne mechanizmy usuwania zagrożeń bezpieczeństwa (Krzysztof Eckhradt) / 157

Rozdział IV
Bezpečnost české republiky
1. Bezpečnost České republiky (Věra Jiraskova , Jiři Jirasek) / 171

Rozdział V
ústavné kategórie bezpečnosti – Slovenská republika
1. Bezpečnosť štátu (Marian Giba) / 249
2. Bezpečnosť občanov (Ľubor Cibulka) / 257
3. E kologická bezpečnosť (Marek Domin) / 265
4. Bezpečnosť a iné hodnoty chránené ústavou (Milan Hodas) / 269
5. Ústavné mechanizmy na odstránenie bezpečnostných rizík (Marek Domin) / 285

Rozdział VI
A biztonság alkotmányjogi szabályozása Magyarországon
1. Abiztonság alkotmányjogi szabályozása Magyarországon (Timea Drinoczi, Lorant Csink, Istvan Sabjanics) / 309

Rozdział VII
Kategorie bezpieczeństwa w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej
1. Bezpieczeństwo w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP (Aldona Domańska, Krzysztof Skotnicki) / 359
2. Bezpečnostní otázky v judikatuře Ústavního soudu České republiky (Karel Klima) / 369
3. Bezpečnosť v judikatúre ústavných súdov – Slovenská republika (Ľubor Cibulka) / 379
4. Alkotmánybírósági gyakorlat a nemzetbiztonság tárgyában (Timea Drinoczi, Lorant Csink, Istvan Sabjanics) / 391

Noty o autorach / 397

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum