• Home
  • Filozofia
  • Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi

Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna (red.)

Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3651-4
Publication year:
2016
Pages number:
432
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna (red.)

Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi

Kategoria produktu:

Oświecenia nie byłoby bez zwrotu w stronę rozumu, a ten nie jest żadną ideą, lecz własnością nader pospolitą – już sto lat wcześniej René Descartes powiadał, że nikt nie uskarża się na jego brak. Osiemnastowieczni filozofowie bodajże po raz pierwszy problematyzują owo nikt, pytając o rozum dzieci, „dzikich”, sawantów, geniuszy, wynalazców, szaleńców, ba – kobiet (dziewczynek, dziewcząt), aktualnych i przyszłych matek „rodu ludzkiego”, a nie tylko o „rozum ludzki”. Ma on zresztą wiele postaci – common sense, zdrowy rozum (rozsądek), „chłopski rozum”, rozum praktyczny, czysty, spekulatywny itd., a także granicę, którą jest utrata rozumu lub zmysłów. Zawsze jednak objawia się wśród ludzi, pośród ludzkich spraw, bez względu na to, czy aktualnie należymy do jakiejś wspólnoty, czy – jak w pewnym momencie Robinson Crusoe albo Denis Diderot – zostaliśmy z niej czasowo wyłączeni. Epoka rozumu, jak zwykło się w skrócie charakteryzować „optymistyczne” Oświecenie, dostrzegała i eksponowała jego faktyczność i jednostkowość – rozum jest zawsze i tylko czyjąś dyspozycją – nie tracąc przy tym z oczu innej jego niezbywalnej cechy: powszechności. Wszystko może nas dzielić – pochodzenie, język, religia, płeć, zamożność, zdrowie, wykształcenie czy upodobania, lecz taki sam i ten sam jest mój i twój rozum.

Tom prezentuje wyniki badań nad filozofią Oświecenia prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych w kraju. Tym, co łączy wszystkie pomieszczone w nim teksty, jest zwrócenie uwagi na oświeceniowe rozumienie społecznej natury człowieka. Autorzy przedstawiają jej różne aspekty: od funkcjonowania instytucji służących prowadzeniu i upowszechnianiu badań naukowych, przez osiemnastowieczne projekty edukacyjne, kształtowanie się ówczesnych gustów estetycznych i znaczenie przykładane do języków narodowych, aż po społeczny wymiar medycyny. Prace te nie tylko ukazują, jak bardzo złożony jest obraz Oświecenia, ale też przypominają, że depozytariuszami opiewanego w tej epoce rozumu jesteśmy my – poszczególni ludzie, a jego funkcjonowanie wymaga istnienia rozmaitych łączących nas więzi.

Wprowadzenie / 7

Zdzisław Jerzy Czarnecki
Odkrywanie świata historycznego – odmienność drog: „L’epoque des Lumieres” i „Aufklarung” / 11

Mirosław Żelazny
Podstawy Kantowskiej filozofii Oświecenia / 33

Marian Skrzypek
Czy Staszic był utopistą? / 43

Andrzej Ostrowski
Renesans, czyli co po Oświeceniu rosyjskim? / 75

Przemysław Gut
Radykalne Oświecenie i nowoczesność / 91

Jerzy Kopania
Teologia naturalna La Mettriego / 103

Sabina Kruszyńska
Jeana-Jacques’a Rousseau „religia l’amour de soi” / 129

Tomasz Kupś
Radykalizacja filozofii religii w poźnych pismach Kanta / 149

Anna Tomaszewska
W stronę radykalnego Oświecenia: uwagi o religii według Spinozy i Kanta / 167

Stanisław Janeczek
Komisja Edukacji Narodowej a „Wielka Encyklopedia Francuska” / 187

Włodzimierz Tyburski
Polska myśl oświeceniowa o szkolnej edukacji etycznej / 197
Joanna Usakiewicz
Antyk, greka, łacina... „c’est demode”? Oświecenie wobec tradycji starożytnych Grekow i Rzymian / 211

Zbigniew Pietrzak
Rola i znaczenie towarzystw naukowych w kształtowaniu nauk przyrodniczych i filozofii przyrody w XVII i XVIII wieku / 225

Adam Grzeliński
John Locke i The Royal Society of London / 255

Barbara Grabowska
Oświeceniowy model wychowania na przykładzie „Original Stories” Mary Wollstonecraft / 279

Krzysztof Wawrzonkowski
Dobre towarzystwo – rozwoj smaku estetycznego w dobie Oświecenia / 295

Przemysław Spryszak
Joseph Butler i Francis Hutcheson o benewolencji i jej bezinteresowności / 307

Marta Szymańska-Lewoszewska
Pojęcie wspolnoty i jej dobra w Jonathana Swifta rozważaniach o Irlandii w „Listach kupca sukiennego” (1724–1725) / 339

Dariusz Juruś
Alternatywne ekonomie Oświecenia / 357

Damian Leszczyński
Okultystyczne źrodła oświeceniowej antropologii / 369

Maria Nowacka
Oświecenie wobec szczepień ochronnych / 385

Jolanta Żelazna
„Nie-rozum” w karbach wiedzy? Medycyna i filozofia / 409

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum