Krzysztof Krukowski

Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3665-1
Publication year:
2016
Pages number:
402
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Krzysztof Krukowski

Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast

Kategoria produktu:

Prezentowana tematyka została oparta na gruncie dwóch obszarów badań organizacji publicznej – orientacji procesowej oraz kulturze organizacyjnej. W pracy przedstawiono relacje pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej urzędów miast a zestawem zmiennych opisujących kulturę organizacyjną, tj. uwarunkowaniami kształtującymi kulturę organizacyjną, wartościami i postawami wpływającymi na realizację celów organizacji, normami tworzącymi profil kulturowy urzędów administracji publicznej oraz narzędziami kształtowania kultury organizacyjnej. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło na zaproponowanie postulatywnego zestawu zmiennych i narzędzi kształtujących proprocesową kulturę organizacyjną urzędów miast, wpływającą na ich dojrzałość procesową.

Wprowadzenie / 7
1. Istota i natura organizacji publicznych / 17
1.1. Pojęcie organizacji publicznej / 17
1.2. Typologia organizacji publicznych / 32
1.3. Otoczenie organizacji publicznych / 43
1.4. Organizacja publiczna jako system / 53
1.5. Rozwój zarządzania organizacjami publicznymi / 64

2. Zastosowanie orientacji procesowej w doskonaleniu zarządzania organizacjami publicznymi / 88
2.1. Podejście procesowe w organizacjach publicznych / 88
2.2. Zarządzania procesowe w organizacjach publicznych / 104
2.3. Koncepcje doskonalenia organizacji publicznych oparte na podejściu procesowym / 122
2.4. Dojrzałość procesowa organizacji publicznej / 146
2.5. Modele dojrzałości procesowej organizacji publicznej / 168

3. Zagadnienie kultury organizacyjnej organizacji publicznej / 181
3.1. Pojęcie i istota kultury organizacyjnej / 181
3.2. Modele i typologie kultury organizacyjnej / 195
3.3. Kultura organizacyjna w organizacji publicznej / 225
3.4. Procesowa kultura organizacyjna / 240

4. Relacje między dojrzałością procesową urzędów a kulturą organizacyjną / 256
4.1. Metodyka badań empirycznych / 256
4.2. Dojrzałość procesowa urzędów miast / 262
4.2.1. Założenia oceny dojrzałości procesowej / 262
4.2.2. Ocena atrybutów dojrzałości procesowej / 267
4.2.3. Poziom dojrzałości procesowej urzędów miast / 279
4.3. Profil norm kulturowych urzędów miast / 283
4.4. Determinanty kultury organizacyjnej a dojrzałość procesowa urzędu / 298
4.5. Cechy kultury organizacyjnej w fazach dojrzałości procesowej urzędu / 308
4.6. Profil kulturowy a dojrzałość procesowa / 323
4.7. Narzędzia zmian kulturowych wykorzystywane na różnych poziomach dojrzałości procesowej / 330

Podsumowanie / 345
Załączniki / 357
Literatura / 369
Spis tabel / 393
Spis rysunków / 399

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Krzysztof Krukowski

    Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Od 2002 roku adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania organizacjami publicznymi, w szczególności w kontekście koncepcji New Public Management.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum