Anita Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski (red.)

Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4182-2
Publication year:
2019
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Anita Markowska, Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski (red.)

Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym

Kategoria produktu:

Do zapoznania się z niniejszą książką zapraszamy wszystkie pielęgniarki, które chcą poszerzyć zakres umiejętności w opiece nad chorym o elementy postępowania terapeutycznego. Dzisiejsze czasy powodują, że od personelu pielęgniarskiego oczekuje się coraz wyższych umiejętności komunikacyjnych i opiekuńczych oraz arsenału działań, które są podejmowane w stosunku do osób pozostających pod ich opieką. Prezentowana publikacja jest także pomyślana jako pomoc dla tych pracowników służby zdrowia, którzy mają na co dzień styczność z chorym z zaburzeniami psychicznymi, a nie przeszli specjalistycznych szkoleń z zakresu opieki psychiatrycznej i chcieliby wspomóc pacjentów na ich drodze do uzyskania zdrowia psychicznego. Książka zawiera ponadto praktyczne wskazówki, jak postępować z pacjentami, by im właściwie pomóc.

Dr hab. n med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK

Wstęp / 9

1. Wprowadzenie podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii (Anita Markowska) / 11
1.1. Definicja psychoterapii / 12
1.2. Główne czynniki leczące w psychoterapii / 13
1.3. Szkoły terapeutyczne / 14
1.4. Formy psychoterapii / 17

2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych oraz ich zastosowanie w pielęgniarstwie psychiatrycznym (Wojciech Kosmowski) / 21

3. Terapeutyczne oddziaływania pielęgniarskie wobec wybranych problemów u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (Malwina Tudorowska) / 49
3.1. Pacjent z depresją / 49
3.1.1. Klasyfikacja epidemiologia i etiologia zaburzeń nastroju / 51
3.1.2. Psychoedukacja dotycząca objawów afektywnych / 54
3.1.3. Psychoedukacja w praktyce / 58
3.1.4. Interwencje skierowane na aktywizowanie pacjenta / 63
3.1.5. Treningi umiejętności społecznych / 65
3.2. Pacjent z omami lub urojeniami (Beata Łangowska-Grodzka, Elżbieta Holec) / 69
3.2.1. Pacjent z objawami wytwórczymi / 70
3.2.2. Klasyfikacja, etiologia i epidemiologia zaburzeń psychotycznych / 72
3.2.3. Psychoedukacja pacjentów z omamami i urojeniami / 74
3.2.4. Terapia zajęciowa ukierunkowana na poprawę umiejętności radzenia sobie przez chorych z objawami wytwórczymi / 81
3.2.5. Rola pielęgniarki psychiatrycznej w ramach współpracy członków zespołu terapeutycznego / 90
3.2.6. Wybrane obszary interwencji personelu pielęgniarskiego wobec chorych z omamami i urojeniami / 93
3.3. Pacjent z zespołem dementywnym (Krzysztof Opozda, Damian Czarnecki) / 99
3.3.1. Klasyfikacja, etiologia, epidemiologia zaburzeń dementywnych / 100
3.3.2. Psychoedukacja oraz treningi radzenia sobie z zaburzeniami pamięci wraz z samoopieką / 102
3.3.3. Terapia wspomagająca / 104
3.3.4. Rola terapeutyczna pielęgniarki/personelu pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem dementywnym / 108
3.3.5. Terapia funkcji społecznych / 110
3.3.6. Trening praxis / 113
3.4. Pacjent z objawami lęku (Anita Markowska) / 123
3.4.1. Klasyfikacja, etiologia i epidemiologia zaburzeń lękowych / 124
3.4.2. Psychoedukacja dotycząca lęku / 126
3.4.3. Techniki behawioralno-poznawcze radzenia sobie z objawami lęku (monitorowanie objawów, praca z oddechem, wizualizacja, relaksacja) / 130
3.5. Pacjent przyjmujący substancje psychoaktywne / 138
3.5.1. Pacjent z ryzykiem nawrotu picia i głodem alkoholu (Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski) / 138
3.5.1.1. Klasyfikacja, etiologia i epidemiologia nawrotu picia alkoholu / 141
3.5.1.2. Zapobieganie nawrotom / 142
3.5.1.3. Klasyfikacja, etiologia i epidemiologia głodu alkoholu / 147
3.5.1.4. Minimalizowanie głodu alkoholu / 147
3.5.2. Nadużywanie napojów energetyzujących – aspekty zdrowotne i sposoby zapobiegania (Dariusz Nowak) / 153
3.5.2.1. Skład napojów energetyzujących / 154
3.5.2.2. Wpływ składników na zdrowie / 157
3.5.2.3. Sposoby zapobiegania nadużywaniu napojów energetyzujących / 164
3.5.2.4. Zadania personelu pielęgniarskiego w opiece nad osobami przyjmującymi napoje energetyzujące / 166
3.6. Oddziaływanie dietetyczne w anoreksji, bulimii i ortoreksji (Dariusz Nowak, Michał Gośliński, Zofia Rosińska) / 175
3.6.1. Klasyfikacja, etiologia i epidemiologia zaburzeń odżywiania / 176
3.6.2. Anorexia nervosa / 178
3.6.2.1. Rozpoznanie anoreksji / 179
3.6.2.2. Przebieg zaburzenia i konsekwencje dla zdrowia / 181
3.6.3. Bulimia nervosa / 181
3.6.3.1. Rozpoznanie bulimii / 182
3.6.3.2. Przebieg zaburzenia i konsekwencje dla zdrowia / 183
3.6.4. Orthorexia nervosa / 184
3.6.4.1. Rozpoznanie orotoreksji / 185
3.6.4.2. Przebieg zaburzenia i konsekwencje dla zdrowia . 186
3.6.5. Leczenie zaburzeń odżywiania i dietoterapia / 187
3.6.6. Rola personelu pielęgniarskiego w terapii zaburzeń odżywiania / 190

4. Specyficzni odbiorcy pielęgniarskich oddziaływań terapeutycznych / 199
4.1. Oddziaływania terapeutyczne pielęgniarki w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami (Ewa Barczykowska) / 199
4.1.1. Dziecko w roli pacjenta / 200
4.1.2. Dziecko chore z piętnem inności / 204
4.1.3. Rodzice wobec chorego dziecka / 209
4.1.4. Specyfika pracy pielęgniarki pediatrycznej / 212
4.2. Oddziaływania terapeutyczne wobec rodziny pacjenta – syndrom opiekuna (Anita Markowska, Ewa Barczykowska) / 221
4.2.1. Syndrom opiekuna / 222
4.2.2. Sposoby radzenia sobie z trudami opieki nad bliskim z chorobą przewlekłą / 228
4.3. Pacjent bez wsparcia społecznego lub bezdomny – pomoc i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności (Damian Czarnecki) / 237
4.3.1. Realizowanie działań wspierających / 239
4.3.2. Działania terapeutyczne i wspierające / 242
4.3.3. Organizowanie wsparcia i minimalizowanie ryzyka bezdomności lub wychodzenie z bezdomności / 243
4.4. Przemoc w szkole – zadania i wsparcie pielęgniarskie ukierunkowane na dziecko i młodzież z problemem przemocy (Ewa Barczykowska) / 251
4.4.1. Odrębności postrzegania problemu przemocy przez młodzież i dorosłych / 253
4.4.2. Formy przemocy szkolnej / 256
4.4.3. Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w szkole / 260
4.4.4. Konsekwencje przemocy szkolnej / 264
4.4.5. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i działania interwencyjne / 268
4.4.6. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania wobec przemocy szkolnej / 270
4.5. Dieta pacjenta i psychofarmakotarapia (Damian Czarnecki, Jacek Budzyński, Marcin Ziółkowski) / 276
4.5.1. Stan odżywienia, dieta, a zaburzenia psychiczne i somatyczne / 278
4.5.2. Leki stosowane w psychiatrii a dieta / 278

5. Zagadnienia prawne w pielęgniarstwie psychiatrycznym w Polsce (Wojciech Kosmowski) / 289

Załączniki / 313
Autorzy / 315

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum