Justyna Kłobukowska

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4258-4
Publication year:
2019
Pages number:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Justyna Kłobukowska

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju

Kategoria produktu:

Monografia przedstawia społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako proces biorący pod uwagę kryteria ekologiczne, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Zamierzeniem autorki jest poszerzenie wiedzy Czytelnika na ten temat o czynniki mające wpływ na rozwój tego kierunku inwestowania na polskim rynku kapitałowym. Proponowane w monografii ujęcie tematyki jest szerokie. Z jednej strony odnosi się do historii tego procesu, z drugiej wskazuje aktualne trendy na poszczególnych rynkach międzynarodowych z uwzględnieniem sytuacji w Polsce.

Tematyka poruszana w monografii wiąże się z wyraźnym trendem na międzynarodowym rynku kapitałowym związanym z inwestowaniem opartym na kryteriach pozafinansowych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W przystępny sposób zaprezentowano teoretyczną koncepcję społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz usystematyzowano kwestie terminologiczne. Zamieszczono przegląd najważniejszych rynków światowych wpisujących się w tę tendencję. Na podstawie dwóch autorskich badań empirycznych wieloaspektowo przeanalizowano stan oraz perspektywy rozwoju opisywanego procesu w Polsce.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako koncepcja teoretyczna i proces inwestycyjny / 14
1.1. Geneza i istota społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 14
1.1.1. Historia społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 14
1.1.2. Pozaekonomiczne fi lary społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 17
1.1.3. Ekonomiczne wymiary społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 26
1.2. Pojęcie, strategie i rodzaje społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 30
1.2.1. Definiowanie społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 30
1.2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie wobec strategii inwestycyjnych / 35
1.2.3. Rodzaje społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 49

Rozdział 2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na międzynarodowym rynku finansowym / 52
2.1. Globalne inicjatywy i międzynarodowe organizacje finansowe na rzecz społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 52
2.1.1. United Nation Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), Principles for Responsible Investment (PRI) oraz Equator Principles Financial Institutions jako główne platform promujące uwzględnianie czynników ESG wśród instytucji finansowych / 52
2.1.2. Ponadnarodowe fora promujące społecznie odpowiedzialne inwestowanie / 57
2.1.3. Grupa Banku Światowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny i ich oferta społecznie odpowiedzialnych produktów finansowych / 62
2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na głównych międzynarodowych rynkach finansowych / 68
2.2.1. Globalny rynek społecznie odpowiedzialnego inwestowania / 68
2.2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku w Stanach Zjednoczonych / 70
2.2.3. Europejski rynek inwestowania społecznie odpowiedzialnego / 75

Rozdział 3. Rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania na polskim rynku kapitałowym / 82
3.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce jako podstawa społecznej odpowiedzialności rynku kapitałowego / 82
3.1.1. Historia społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / 82
3.1.2. Zaangażowanie przedsiębiorstw w Polsce we wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu / 87
3.2. Wartość rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce i jego uczestnicy / 91
3.3. Inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w procesie wdrażania zasad CSR na polskim rynku kapitałowym / 101
3.3.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako promotor dobrych praktyk / 101
3.3.2. RESPECT Index – pierwszy w Polsce indeks giełdowy spółek społecznie odpowiedzialnych / 105
3.3.3. Społeczna odpowiedzialność spółek spoza RESPECT Index i ich znaczenie dla rozwoju SRI na polskim rynku kapitałowym / 120

Rozdział 4. Stan i perspektywy rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce z punktu widzenia spółek notowanych na GPW w Warszawie / 125
4.1. Koncepcja i metodyka badania „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce w opinii spółek notowanych na GPW w Warszawie” / 125
4.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce w opinii spółek notowanych na GPW w Warszawie – wyniki badania / 130
4.2.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu a inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce z punktu widzenia spółek / 130
4.2.2. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie oraz RESPECT Index na rynku kapitałowym w Polsce z perspektywy spółek notowanych na GPW w Warszawie / 140

Rozdział 5. Stan i perspektywy rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce w opinii ekspertów rynku finansowego i społecznej odpowiedzialności biznesu / 146
5.1. Koncepcja i metodyka badania „Stan i perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce” / 146
5.2. Czynniki stymulujące i destymulujące rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce – wyniki badania / 150
5.2.1. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku finansowym w Polsce według ekspertów / 150
5.2.2. Perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce w opinii ekspertów / 156

Zakończenie / 169
Bibliografia / 177
Spis schematów / 191
Spis tabel / 192
Spis wykresów / 194

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Justyna Kłobukowska

    Doktor nauk ekonomicznych, praktyk biznesu oraz wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z finansami przedsiębiorstw i rynkiem finansowym. Wielokrotnie nagradzana za prace naukowe. Praca dyplomowa pt. „Odwrócony kredyt hipoteczny – kapitał pozyskany z nieruchomości: doświadczenia międzynarodowe i perspektywy dla Polski” została uznana za najlepszą pracę magisterską w 2012 r. w konkursie im. Jerzego Kląskały zorganizowanego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Z kolei rozprawa doktorska pt. „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce” otrzymała drugą nagrodę w XIII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w 2018 r. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu w finansach, rachunkowości danych niefinansowych oraz finansów behawioralnych. Prelegentka na wielu krajowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum