• Home
  • Geografia
  • Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Stefania Środa-Murawska

Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4278-2
Publication year:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Stefania Środa-Murawska

Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Kategoria produktu:

„Podjęty został temat ważny i aktualny przede wszystkim w sensie naukowym, ale także praktycznym. Autorka zebrała bardzo szeroki materiał źródłowy, który zanalizowała przy pomocy odpowiednio dobranych metod. W rezultacie otrzymaliśmy szerokie, kompleksowe spojrzenie na zagadnienie roli kultury i partycypacji w kulturze w średnich miastach Polski. Praca niewątpliwie dostarcza nowej wiedzy na omawiany temat i w tym sensie stanowi wkład do geograficznych badań nad kulturą jako ważną funkcją miasta i nad sytuacją miast średnich”.

Z recenzji prof. Janusza Słodczyka (Uniwersytet Opolski)

„[Praca] wzbogaca wiedzę o obrazie i pozycji miast średnich w procesie transformacji strukturalnej polskiej przestrzeni, ogarniającym kulturę, gospodarkę i społeczeństwo na przełomie XX i XXI wieku […]”.

Z recenzji prof. Andrzeja Klasika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Wstęp / 9

1. Metodologia badań / 11
1.1. Cel, zakres i założenia / 11
1.2. Metody / 18

2. Miasta średnie w Polsce / 31
2.1. Problematyka miast średnich w badaniach geograficznych / 35
2.2. Klasyfikacje społeczno-ekonomiczne miast średnich / 38
2.3. Główne problemy rozwoju miast średnich / 39
2.4. Rola miast średnich w sieci osadniczej / 43

3. Kultura a rozwój społeczno-gospodarczy – zarys problematyki badawczej / 47
3.1. Sektor kultury / 51
3.2. Sektor kultury w Polsce po 1989 roku / 55
3.3. Usługi kulturalne w badaniach geograficznych / 60
3.4. Polityka kulturalna / 63

4. Rozwój miast oparty na sektorze kultury / 67
4.1. Przestrzeń kultury / 75
4.2. Kultura vs. miasto postindustrialne / 79
4.3. Sektor kultury poza metropolią / 81
4.4. Szanse na rozwój oparty na sektorze kultury / 83

5. Doświadczenia rozwoju opartego na sektorze kultury w perspektywie średnich miast w Polsce / 87
5.1. Sektor kultury w dokumentach strategicznych / 88
5.2. Dostępność usług kulturalnych / 106
5.3. Stopień wykorzystania obiektów świadczących usługi kulturalne / 121
5.4. Finansowanie sektora kultury / 130
5.5. Samorząd terytorialny / 139
5.6. Architektura wnętrz vs. czytelnictwo – dyfuzja innowacji w zakresie sukcesji funkcji budynków adaptowanych na cele sektora kultury na przykładzie „efektu biblioteki z Rumi” / 162

6. Poziom rozwoju sektora kultury a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miast średnich w Polsce / 175
6.1. Typologia / 180

7. Możliwości rozwoju średnich miast w Polsce w oparciu o sektor kultury / 197

Bibliografia / 207
Spis tabel / 245
Spis rycin / 247
Spis fotografii / 251
Załączniki / 253
Załącznik 1 / 253
Załącznik 2 / 293

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum