SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Leksykon polityki rowerowej

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:324 ISBN:978-83-231-5015-2 eISBN:978-83-231-5016-9 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5016-9
OPIS

Opracowanie stanowi zbiór ponad 100 haseł związanych tematycznie z polityką rowerową miast, opisanych w syntetycznej, charakterystycznej dla leksykonu formie. Autorzy poruszają zagadnienia z zakresu polityki rowerowej w wymiarze miękkim i twardym, dokonując przeglądu zarówno istniejących koncepcji naukowych, problemów badawczych, jak i rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących ruchu i transportu rowerowego.

W pracy usystematyzowano pojęcia i definicje obejmujące zagadnienia związane m.in. z infrastrukturą rowerową, promocją ruchu rowerowego, aktywizmem rowerowym. Opisy poszczególnych haseł stworzono w oparciu o wiedzę i doświadczenia autorów pracy oraz przegląd dostępnej literatury naukowej, literatury technicznej, dokumentów i wytycznych planistycznych oraz przepisów prawa. Praca wzbogacona została także o dokumentację fotograficzną, zrealizowaną podczas prac terenowych w miastach Polski i Europy.


 

This study is a collection of over 100 entries thematically related to cities' bicycle policies, described in a synthetic form typical of the lexicon. The authors discuss issues related to bicycle policy in both soft and hard dimensions, reviewing existing scientific concepts and research problems, as well as technical and technological solutions regarding bicycle traffic and transport.

The work systematises concepts and definitions covering issues related to, among others, bicycle infrastructure, the promotion of bicycle traffic, or bicycle activism. Descriptions of individual entries were created based on the knowledge and experience of the authors of the work and a review of available scientific literature, technical literature, planning documents and guidelines, and legal provisions. The work was also enriched with photographic documentation carried out during field work in Polish and European cities.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki