• Home
  • Chemia
  • Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Bartłomiej Igliński

Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4310-9
Publication year:
2019
Pages number:
173
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński

Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Kategoria produktu:

Energetyka odnawialna (OZE) jest szeroko rozwijana na świecie, w tym również w Polsce. W najbliższych latach przewiduje się dalszy rozwój OZE w Polsce. Stąd też zrodził się pomysł napisania niniejszej monografii.

Pierwszym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie potencjału technicznego energii odnawialnej w Polsce. W przypadku biomasy założono, że w większym stopniu należy wykorzystać biomasę odpadową oraz zagospodarować grunty ugorowane i nieużytki. Obliczono również potencjał techniczny aeroenergetyki w Polsce z wykorzystaniem metody GIS na podstawie danych uzyskanych z IMGW. W przypadku helioenergetyki i pomp ciepła przyjęto, że panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła należy montować na istniejących budynkach użyteczności publicznej i obiektach nowo budowanych. Drugim celem badań było przeprowadzenie ankiet socjometrycznych. W latach 2009–2018 przygotowano i wysłano ankiety do firm, właścicieli urządzeń OZE w Polsce, rolników, uczniów i nauczycieli. Trzecim celem badań było przeprowadzenie analizy SWOT i PEST energetyki odnawialnej w Polsce.

Wprowadzenie / 11

1. Potencjał techniczny odpadowej biomasy na cele energetyczne w Polsce / 13
1.1. Wprowadzenie / 13
1.2. Metodyka obliczania potencjału technicznego odpadowej biomasy / 13
1.3. Potencjał techniczny energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 14
1.4. Potencjał techniczny energii z odpadowego drewna z sadów / 17
1.5. Potencjał techniczny energii z odpadowego drewna z dróg / 19
1.6. Potencjał techniczny energii z nadwyżek słomy / 20
1.7. Potencjał techniczny energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 22
1.8. Potencjał techniczny energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach / 24
1.9. Potencjał techniczny biogazu utylizacyjnego / 26
1.9.1. Potencjał biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 27
1.9.2. Potencjał biogazu z odpadów komunalnych / 29
1.9.3. Potencjał biogazu z osadów ściekowych (komunalnych) / 31
1.9.4. Produkcja biogazu z odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego / 33
1.10. Potencjał techniczny biogazu z alg hodowanych w biogazowniach oraz oczyszczalniach ścieków komunalnych / 35
1.10.1. Potencjał biogazu z alg w biogazowniach rolniczych i utylizacyjnych / 35
1.10.2. Potencjał biogazu z alg w oczyszczalniach ścieków komunalnych / 37
1.11. Dyskusja / 38
1.11.1. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w bioenergetyce w Polsce / 40
1.11.2. Aspekty środowiskowe / 41
1.11.2.1. Uniknięta emisja CH4 do atmosfery / 41
1.11.2.2. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 42

2. Potencjał techniczny energetyki wiatrowej w Polsce / 43
2.1. Obszar dostępny dla aeroenergetyki w Polsce / 43
2.2. Potencjał techniczny aeroenergetyki w Polsce / 44
2.2.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem / 44
2.2.2. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem / 45
2.2.3. Lasy wraz z buforem / 46
2.2.4. Wody powierzchnione wraz z buforem / 46
2.2.5. Infrastruktura wraz z buforem / 47
2.2.6. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 48
2.3. Metodyka obliczania potencjału technicznego energetyki wiatrowej w Polsce / 49
2.4. Dyskusja / 51
2.4.1. Nowe miejsca pracy w aeroenergetyce w Polsce / 53
2.4.2. Aspekty środowiskowe / 53
2.4.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 53

3. Potencjał techniczny energetyki wodnej w Polsce / 55
3.1. Metodyka obliczania potencjału technicznego energetyki wodnej w Polsce / 55
3.2. Lokalizacja i moc hydroelektrowni / 61
3.3. Dyskusja / 78
3.4.1. Nowe miejsca pracy w hydroenergetyce w Polsce / 78
3.4.2. Aspekty środowiskowe / 78
3.4.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 79

4. Potencjał techniczny energii słonecznej w Polsce / 81
4.1. Elektrownie fotowoltaiczne na zamkniętych składowiskach odpadów komunalnych w Polsce / 81
4.2. Elektrownie fotowoltaiczne na planowanych do zamknięcia składowiskach odpadów komunalnych w Polsce / 83
4.3. Elektrownie fotowoltaiczne na nieużytkach w Polsce / 84
4.4. Potencjał fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej / 86
4.5. Elektrownie fotowoltaiczne przy autostradach i drogach ekspresowych w Polsce / 88
4.6. Elektrownie fotowoltaiczne przy liniach kolejowych w Polsce / 88
4.7. Elektrownie fotowoltaiczne przy lotniskach w Polsce / 89
4.8. Potencjał techniczny ciepła pozyskiwanego na budynkach użyteczności publicznej / 90
4.9. Dyskusja / 91
4.9.1. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w helioenergetyce w Polsce / 91
4.9.2. Aspekty środowiskowe / 92
4.9.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 92

5. Potencjał techniczny ciepła możliwego do wyprodukowania z wykorzystaniem pomp ciepła w Polsce / 93
5.1. Pompy ciepła w szkołach / 93
5.2. Pompy ciepła w przedszkolach / 95
5.3. Pompy ciepła w żłobkach / 95
5.4. Pompy ciepła w turystycznych obiektach noclegowych / 95
5.5. Pompy ciepła w obiektach kultury / 96
5.6. Pompy ciepła w urzędach / 96
5.7. Pompy ciepła w szpitalach i jednostkach świadczących usługi zdrowotne / 97
5.8. Pompy ciepła w nowo budowanych obiektach / 97
5.9. Pompy ciepła w kościołach / 97
5.10. Dyskusja / 98
5.10.1. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w Polsce / 98
5.10.2. Aspekty środowiskowe / 98
5.10.2.1. Uniknięta emisja CO2 do atmosfery / 99

6. Energia odnawialna w Polsce – badania ankietowe / 101
6.1. Biomasa w Polsce – opis badań ankietowych / 101
6.1.1. Plantacje roślin energetycznych / 101
6.1.2. Bezpośrednie spalanie biomasy / 103
6.1.3. Biogaz / 104
6.1.4. Zainteresowanie rolników produkcją i sprzedażą biomasy / 105
6.2. Energetyka wiatrowa w Polsce – opis badań ankietowych / 107
6.3. Energetyka wodna w Polsce – opis badań ankietowych / 109
6.3.1. Postrzeganie hydroenergetyki w Polsce / 110
6.4. Energetyka słoneczna w Polsce – opis badań ankietowych / 111
6.4.1. Firmy / 111
6.4.2. Właściciele / 112
6.5. Pompy ciepła w Polsce – opis badań ankietowych / 113
6.5.1. Firmy / 113
6.5.2. Właściciele pomp ciepła / 115
6.6. Postrzeganie sektora OZE w Polsce – opis badań ankietowych / 117

7. Analiza SWOT energetyki odnawialnej w Polsce / 121
7.1. Analiza SWOT – metodologia / 121
7.2. Analiza SWOT wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne w Polsce / 122
7.2.1. Mocne strony / 123
7.2.2. Słabe strony / 123
7.2.3. Szanse / 125
7.2.4. Zagrożenia / 125
7.2.5. Rekomendacje / 126
7.3. Analiza SWOT biogazowni rolniczych w Polsce / 126
7.3.1. Mocne strony / 127
7.3.2. Słabe strony / 128
7.3.3. Szanse / 129
7.3.4. Zagrożenia / 130
7.3.5. Rekomendacje / 130
7.4. Analiza SWOT aeroenergetyki w Polsce / 131
7.4.1. Mocne strony / 131
7.4.2. Słabe strony / 132
7.4.3. Szanse / 134
7.4.4. Zagrożenia / 135
7.4.5. Rekomendacje / 136
7.5. Analiza SWOT hydroenergetyki w Polsce / 136
7.5.1. Mocne strony / 136
7.5.2. Słabe strony / 137
7.5.3. Szanse / 138
7.5.4. Zagrożenia / 139
7.5.5. Rekomendacje . 140
7.6. Analiza SWOT helioenergetyki w Polsce . 140
7.6.1. Mocne strony 140
7.6.2. Słabe strony . 141
7.6.3. Szanse 141
7.6.4. Zagrożenia 144
7.6.5. Rekomendacje / 144
7.7. Analiza SWOT pomp ciepła w Polsce / 144
7.7.1. Mocne strony / 145
7.7.2. Słabe strony 145
7.7.3. Szanse / 146
7.7.4. Zagrożenia / 146
7.7.5. Rekomendacje / 146

8. Analiza PEST energetyki odnawialnej w Polsce / 147
8.1. Wprowadzenie / 147
8.2. Analiza PEST – otoczenie polityczne / 148
8.3. Analiza PEST – otoczenie ekonomiczne / 151
8.4. Analiza PEST – otoczenie społeczne / 154
8.5. Analiza PEST – otoczenie technologiczne / 156
8.6. Dyskusja / 158

9. Podsumowanie / 161

10. Literatura / /165

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum