• Home
  • Historie ukryte w pamiętnikach. Literatura wspomnieniowa jako przedmiot i źródło badań naukowych

Ilona Zaleska, Agnieszka Górska, Elwira Piszczek (red.)

Historie ukryte w pamiętnikach. Literatura wspomnieniowa jako przedmiot i źródło badań naukowych

ISBN:
978-83-231-4313-0
Publication year:
2020
Pages number:
180
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ilona Zaleska, Agnieszka Górska, Elwira Piszczek (red.)

Historie ukryte w pamiętnikach. Literatura wspomnieniowa jako przedmiot i źródło badań naukowych

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Stanowi zbiór tekstów przedstawicieli różnych dziedzin nauki (humanistycznych, społecznych), którzy wykorzystują w swoich badaniach źródła zaliczane do szeroko pojętej literatury wspomnieniowej, doceniając ich znaczenie i dużą wartość poznawczą. Wśród autorów znajdziemy historyków, socjologów, literaturoznawców, kulturoznawców, co daje nam możliwość wielowymiarowego spojrzenia na interesującą nas kategorię źródeł wspomnieniowych. To wieloperspektywiczne ujęcie świadczy o jednym: trudno dziś wyobrazić sobie rozważania o bliższej i dalszej przeszłości bez odwołania się do uczestników i świadków minionych wydarzeń.

Ze wstępu

Słowo wstępne / 7

Kazimierz Maliszewski
Pamiętniki jako nieocenione i zarazem atrakcyjne źródło wiedzy o życiu, kulturze i mentalności ludzi w czasach dawnych i współczesnych. Kilka uwag i refleksji / 11

Andrzej Kaleta
Sto lat metody autobiograficznej w socjologii / 21

Jolanta Załęczny
Pamiętniki zesłańców styczniowych źródłem odmitologizowania martyrologicznej wizji Sybiru / 31

Mirosława Korczyńska-Piasecka
Jak badać niewiarygodne pamiętniki? Problematyczne współautorstwo wspomnień z Syberii Szymona Tokarzewskiego / 45

Adam Kucharski
Wielkie i małe historie we wczesnonowożytnych pamiętnikach podróży Polaków z XVIII wieku / 55

Violetta Wróblewska, Robert Piotrowski
Pamiętniki chłopskie jako przedmiot badań kulturoznawcy-folklorysty / 75

Krystyna Dziubacka
„Pamiętam, że…” – współczesny obraz miasta budowany wspomnieniami jego mieszkańców / 85

Ewelina Tobolska
Profesor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki – kolekcjoner i edytor wspomnień wojennych / 95

Aneta Niewęgłowska
Edukacja uniwersytecka w świetle pamiętników kobiecych przełomu XIX i XX wieku / 109

Mirosława M. Bułat
„W roli głównej Estera Rachela Kamińska”. Ukryta historia „matki teatru żydowskiego” na podstawie jej pamiętników / 125

Ilona Zaleska
Niepodległościowy 1918 rok w świadomości polskich pamiętnikarek – życie codzienne i polityka / 137

Joanna Lusek
Poszukiwanie miejsca w przestrzeni powojnia. Siostry Krysty od Przenajświętszego Sakramentu (Zofii Szembekówny) „Notatki z wędrówki na Śląsku w poszukiwaniu miejsca osiedlenia się” / 173

Mariusz Balcerek
Pamiętniki w zbiorach toruńskiej Książnicy / 193

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum