Piotr Niemcewicz, Marta Chylińska (red.)

Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4502-8
Publication year:
2020
Pages number:
205
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Dziedzictwo rzemiosła artystycznego
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Piotr Niemcewicz, Marta Chylińska (red.)

Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. Tom 1

Kategoria produktu:

Przedstawiamy Państwu pierwszy tom monografii Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja będącej zbiorem dziesięciu artykułów, napisanych przez uczestników I edycji Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem. Stanowią one cenne źródło wiedzy. W poszczególnych rozdziałach prezentowanych jest wiele nowych rozwiązań zarówno materiałowych, jak i metodologicznych z zakresu badań oraz konserwacji i restauracji różnorodnych obiektów rzemiosła artystycznego, które nie były jak dotąd tak szczegółowo omawiane w literaturze. Tematyka monografii stanowi odbicie zainteresowań autorów i jednocześnie wpisuje się w aktualne trendy i zagadnienia podejmowane nie tylko w kraju, ale także na świecie.

Piotr Niemcewicz
Przedmowa / 9

Maria Rudy
Rzemiosło artystyczne a opieka konserwatorska / 11

Milena Hübner
Analiza metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej wytworów Pierre’a-Philippe’a Thomire’a w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / 37

Joanna Koryciarz-Kitamikado
Tradycyjne metody konserwacji i restauracji japońskiej laki urushi we współczesnej Japonii / 55

Piotr Kaczkiełło, Alina Tomaszewska-Szewczyk
„Odlane ze spiżu białego i galwanicznie powleczone brązem”, czyli o procesie technologicznym Fabryki Wyrobów Metalowych i Lakierowanych Karola Mintera działającej w Warszawie w latach 1828–1881 / 71

Peter Kozub
Przykłady zastosowania 3D-modeli w konserwacji i restauracji obiektów kamiennych / 89

Marta Chylińska, Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk
Implementacja mas plastycznych do uzupełniania ubytków w stopach mosiężnych / 101

Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Ceramika szkliwiona w architekturze i przestrzeni miejskiej, problematyka konserwatorska i restauratorska na przykładzie mozaiki autorstwa Stanisława Borysowskiego / 123

Piotr Jamski, Tomasz Łuczak
Zabytkowe dzwony – stan zachowania, praktyki konserwatorskie, restauratorskie i perspektywy ochrony / 139

Irma Fuks-Rembisz
Problemy technologiczno-konserwatorsko-restauratorskie w projekcie ekspozycji zespołu XVIII-wiecznych precjozów z kości słoniowej z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / 161

Elżbieta Gajewska-Prorok, Aleksandra J. Kasprzak
Techniki rytowanej i szlifowanej dekoracji barokowego szkła śląskiego. Zarys problematyki / 179

Contents

Piotr Niemcewicz
Preface / 9

Maria Rudy
Artistic Handicraft and Conservation Care / 11

Milena Hübner
The X-Ray Fluorescence Spectroscopy Analysis of Artworks by Pierre-Philippe Thomire from the Collection of Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów / 37

Joanna Koryciarz-Kitamikado
Traditional Methods of the Japanese Urushi Lacquer Conservation and Restoration in Modern Japan / 55

Piotr Kaczkiełło, Alina Tomaszewska-Szewczyk
„Odlane ze spiżu białego i galwanicznie powleczone brązem”, About the Technological Process of the Metal Products Factory and Varnished Karol Minter Operating in Warsaw in the Years 1828–1881 / 71

Peter Kozub
Application of 3D-Models in the Conservation and Restoration of Stone Object / 89

Marta Chylińska, Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk
Application of Polymer Materials for Filling Losses in Brass Alloys / 101

Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Glazed Ceramic in Architecture and Urban Space, Conservation and Restoration Issue on the Example of Mosaic by Stanisław Borysowski / 123

Piotr Jamski, Tomasz Łuczak
Antique Bells – Condition, Conservation and Restoration Practices and Protection Perspectives / 139

Irma Fuks-Rembisz
Technological, Conservation and Restoration Problems in the Exhibition Design of the 18th Century Ivory Jewels from the Collection of the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów / 161

Elżbieta Gajewska-Prorok, Aleksandra J. Kasprzak
Engraved and Cutting Decoration Techniques of Baroque Silesian Glass. Outline of Issues / 179

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum