• Home
  • Chemia
  • Energia odnawialna w województwie pomorskim

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek

Energia odnawialna w województwie pomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4793-0
Publication year:
2022
Pages number:
177
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4794-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4794-7

44,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek

Energia odnawialna w województwie pomorskim

Kategoria produktu:

Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od importu paliw kopalnych. Musimy jak najszybciej rozwijać własne źródła energii, w tym przede wszystkim energię odnawialną, która jest dostępna w każdym rejonie Polski. Na przykładzie województwa pomorskiego przedstawiono stan aktualny, potencjał i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej. Należy w sposób zrównoważony rozwijać miks energii odnawialnej, która – co warto podkreślić – zapewnia więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna.

Wprowadzenie / 9

1. Położenie geograficzne województwa pomorskiego / 15

2. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne / 21
2.1. Wykorzystanie biomasy na świecie / 23
2.2. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w Polsce / 25
2.3. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w województwie pomorskim / 26
2.4. Potencjał biomasy w województwie pomorskim / 41
2.4.1. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 41
2.4.2. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z sadów / 43
2.4.3. Ilość energii z nadwyżek słomy / 45
2.4.4. Ilość energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 46
2.4.5. Ilość energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach oraz 5% powierzchni uprawnej / 47
2.4.6. Ilość energii z biogazu z odpadów rolniczych, odpadów komunalnych i osadów ściekowych / 48
2.4.6.1. Ilość energii z biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 49
2.4.6.2. Ilość energii z biogazu składowiskowego / 50
2.4.6.3. Ilość energii z biogazu na oczyszczalniach ścieków / 51
2.4.7. Łączna ilość bioenergii w województwie pomorskim / 52

3. Energetyka wiatrowa / 53
3.1. Energetyka wiatrowa na świecie / 55
3.2. Energetyka wiatrowa w Polsce / 59
3.3. Energetyka wiatrowa w województwie pomorskim / 61
3.4. Potencjał energetyki wiatrowej w województwie pomorskim / 68
3.4.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem 2 150 m / 69
3.4.2. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem 2150 m / 70
3.4.3. Lasy wraz z buforem 200 m / 70
3.4.4. Wody powierzchnione wraz z buforem 90 m / 71
3.4.5. Infrastruktura wraz z buforem 90 m / 72
3.4.6. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 73
3.4.7. Metodyka obliczania ilości energii z aeroenergetyki w województwie pomorskim / 74

4. Energetyka wodna / 77
4.1. Energetyka wodna na świecie / 78
4.2. Energetyka wodna w Polsce / 81
4.2.1. Nowe kierunki produkcji energii z wody / 84
4.3. Energetyka wodna w województwie pomorskim / 85
4.4. Potencjał energetyki wodnej w województwie pomorskim / 99

5. Energetyka słoneczna / 101
5.1. Energetyka słoneczna na świecie / 101
5.2. Energetyka słoneczna w Polsce / 107
5.3. Energetyka słoneczna w województwie pomorskim / 113
5.4. Potencjał PV w województwie pomorskim / 119
5.4.1. PV na dachach / 119
5.4.2. PV na nieużytkach / 120
5.4.3. PV przy drogach / 121

6. Geotermia i pompy ciepła / 123
6.1. Geotermia na świecie / 123
6.2. Geotermia i pompy ciepła w Polsce / 125
6.3. Geotermia i pompy ciepła w województwie pomorskim / 127
6.4. Potencjał pomp ciepła w województwie pomorskim / 133
6.4.1. Pompy ciepła w szkołach i przedszkolach / 133
6.4.2. / Pompy ciepła w obiektach noclegowych / 134
6.4.3. Pompy ciepła w obiektach kultury / 134

7. Elektromobilność / 135
7.1. Pojazdy elektryczne na świecie / 136
7.2. Pojazdy elektryczne w Polsce / 139
7.3. Pojazdy elektryczne w województwie pomorskim / 141

8. Analiza PEST energetyki odnawialnej w województwie pomorskim / 145
8.1. Analiza PEST – otoczenie polityczne / 146
8.2. Analiza PEST – otoczenie ekonomiczne / 148
8.3. Analiza PEST – otoczenie społeczne / 152
8.4. Analiza PEST – otoczenie technologiczne / 154
8.5. Dyskusja / 156

9. Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii / 157
9.1. Program „Mój Prąd” / 157
9.2. Program „Energia Plus” / 159
9.3. Program „AgroEnergia” / 159
9.4. Program „Czyste Powietrze” / 160
9.5. Program „Stop Smog” / 160
9.6. Program „Polska Geotermia Plus” / 161
9.7. Ulga termomodernizacyjna / 161
9.8. Ulgi podatkowe / 162
9.9. Program „Horyzont 2020” / 162
9.10. Fundusze norweskie / 163

10. Podsumowanie / 165
Literatura / 169

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum