Paweł Rafałowicz

Dziedziczenie. Perspektywa aksjologiczna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2022
Pages number:
430
Nr wydania:
pierwsze
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4904-0
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4903-3
eISBN:
978-83-231-4905-7

38,00 zł

Paweł Rafałowicz

Dziedziczenie. Perspektywa aksjologiczna

Kategoria produktu:

Postawiony w książce problem sprowadza się do odtworzenia wartości chronionych i urzeczywistnianych w konstrukcji dziedziczenia przez polskiego ustawodawcę. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest teza, zgodnie z którą konstrukcja dziedziczenia jest osadzona w wartościach o charakterze gospodarczym i społecznym. Na kartach książki ukazano aksjologiczny wymiar poszczególnych instytucji prawa spadkowego: dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia testamentowego i wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia oraz wyłączenia małżonka od dziedziczenia. W każdej z tych części można odnaleźć trzy najważniejsze zagadnienia: po pierwsze – próbę ustalenia ratio legis analizowanych instytucji oraz zestaw wartości, jakie jej przyświecają lub powinny przyświecać; po drugie – ich analizę dogmatyczną, z uwzględnieniem istotnych problemów komentowanych w judykaturze i piśmiennictwie; po trzecie – ocenę regulacji w kontekście jej aksjologii.

SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. AKSJOLOGICZNE ZAŁOŻENIA PRAWA SPADKOWEGO
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Aksjologiczne podstawy prawa spadkowego w świetle Konstytucji RP
1.2.1. Prawo spadkowe w świetle Konstytucji PRL
1.2.2. Konstytucyjne prawo dziedziczenia de lege lata
1.3. Wartości realizowane przez przepisy prawa spadkowego
1.3.1. Zasady i funkcje prawa spadkowego
1.3.2. Bezpieczeństwo obrotu
1.3.3. Własność prywatna
1.3.4. Godność człowieka
1.3.5. Ochrona rodziny zmarłego i jej członków
1.3.6. Sprawiedliwość i słuszność
1.4. Uniwersalizm założeń aksjologicznych prawa spadkowego
1.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. AKSJOLOGIA DZIEDZICZENIA USTAWOWEGO
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Historyczne uwarunkowania dziedziczenia ustawowego w Polsce
2.3. Dziedziczenie ustawowe w świetle Konstytucji RP
2.4. Koncepcje dziedziczenia ustawowego
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Koncepcja domniemanej woli spadkodawcy
2.4.3. Koncepcja obowiązku
2.4.4. Koncepcja interesu społecznego
2.5. Wartości ujawniające się w dziedziczeniu ustawowym
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Problem autonomii woli spadkodawcy
2.5.3. Ochrona rodziny zmarłego i jej członków
2.5.4. Ochrona bezpieczeństwa obrotu i własności prywatnej
2.5.5. Słuszność i sprawiedliwość
2.6. Zagadnienia aksjologiczne związane z dziedziczeniem ustawowym poszczególnych członków rodziny
2.6.1. Dziedziczenie małżonka spadkodawcy
2.6.2. Dziedziczenie dzieci spadkodawcy i przysposobionych
2.6.3. Dziedziczenie dalszych zstępnych spadkodawcy
2.6.4. Dziedziczenie rodziców spadkodawcy
2.6.5. Dziedziczenie rodzeństwa spadkodawcy i ich zstępnych
2.6.6. Dziedziczenie dziadków spadkodawcy i ich zstępnych
2.6.7. Dziedziczenie dzieci małżonka spadkodawcy
2.7. Dziedziczenie gminy i Skarbu Państwa
2.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. AKSJOLOGIA DZIEDZICZENIA TESTAMENTOWEGO
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zasada swobody testowania
3.2.1. Normatywne uzasadnienie swobody testowania
3.2.2. Swoboda testowania w świetle Konstytucji RP
3.3. Ratio legis dziedziczenia testamentowego
3.4. Wartości ujawniające się w dziedziczeniu testamentowym
3.4.1. Autonomia woli spadkodawcy
3.4.2. Bezpieczeństwo obrotu
3.4.3. Własność prywatna
3.4.4. Ochrona rodziny spadkodawcy i jej członków oraz osób mu bliskich
3.4.5. Słuszność i sprawiedliwość
3.5. Ograniczenia swobody testowania
3.5.1. Uwagi ogólne
3.5.2. Zastrzeżenie warunku lub terminu w testamencie
3.6. Swoboda testowania wobec zasad współżycia społecznego
3.6.1. Swoboda testowania a art. 5 k.c.
3.6.2. Swoboda testowania a art. 58 § 2 k.c.
3.6.3. Swoboda testowania a instytucje prawa spadkowego o charakterze słusznościowym wobec zasad współżycia społecznego
3.6.4. Ocena wybranych postanowień testamentowych z perspektywy zasad współżycia społecznego
3.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. AKSJOLOGIA INSTYTUCJI WYŁĄCZAJĄCYCH SPADKOBIERCÓW OD DZIEDZICZENIA
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wydziedziczenie
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Ratio legis instytucji wydziedziczenia
4.2.3. Wartości ujawniające się w instytucji wydziedziczenia
4.2.4. Podstawy wydziedziczenia
4.2.5. Przebaczenie
4.2.6. Problem dopuszczalności wydziedziczenia częściowego
4.2.7. Dopuszczalność „wydziedziczenia sądowego”
4.2.8. Ocena instytucji wydziedziczenia i postulaty de lege ferenda
4.3. Niegodność dziedziczenia
4.2.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Ratio legis instytucji niegodności dziedziczenia
4.3.3. Wartości ujawniające się w instytucji niegodności dziedziczenia
4.3.4. Podstawy niegodności dziedziczenia
4.3.5. Ocena instytucji niegodności dziedziczenia i postulaty de lege ferenda
4.4. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 k.c.)
4.4.1. Ratio legis art. 940 k.c.
4.4.2. Aksjologiczne problemy związane z art. 940 k.c.
4.4.3. Ocena regulacji zawartej w art. 940 k.c.
4.5. Wyłączenie od dziedziczenia małżonków pozostających w separacji (9351 k.c.)
4.6. Podsumowanie

WNIOSKI KOŃCOWE
WYKAZ ŹRÓDEŁ
SUMMARY
INDEKS OSÓB

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Paweł Rafałowicz

    Doktor nauk prawnych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i medycznego. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów cywilistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Od marca 2022 roku radca prawny i mediator w zespole jednej z wrocławskich kancelarii. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami rozwodowymi, spadkowymi i medycznymi.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum