• Home
  • Chemia
  • Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4990-3
Publication year:
2023
Pages number:
169
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4991-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4991-0

58,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim

Kategoria produktu:

W książce przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w województwie zachodniopomorskim. Województwo może w 100% pokryć potrzeby energetyczne z energii odnawialnej i dodatkowo być eksporterem tej energii.

Wprowadzenie / 11

1. Odnawialne źródła energii / 12

2. Geografia województwa zachodniopomorskiego / 17

3. Biomasa . 23
3.1. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne na świecie / 24
3.2. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w Polsce / 26
3.3. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w województwie zachodniopomorskim / 26
3.3.1. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów i pośrednio z przemysłu drzewnego / 30
3.3.2. Ilość energii z odpadowego drewna pozyskanego bezpośrednio z sadów / 32
3.3.3. Ilość energii z nadwyżek słomy / 33
3.3.4. Ilość energii z siana z nieużytkowanych łąk i pastwisk / 34
3.3.5. Ilość energii z wierzby wiciowej uprawianej na gruntach ugorowanych i nieużytkach oraz 5% powierzchni uprawnej / 35
3.3.6. Ilość energii z biogazu z odpadów rolniczych / 37
3.3.6.1. Ilość energii z biogazu z gnojowicy zwierzęcej i pomiotu ptasiego / 37
3.3.6.2. Ilość energii z biogazu składowiskowego / 38
3.3.6.3. Ilość energii z biogazu na oczyszczalniach ścieków / 39
3.3.7. Biometan / 40
3.3.8. Łączna ilość bioenergii w województwie zachodniopomorskim / 42

4. Energetyka wodna / 45
4.1. Hydroenergetyka na świecie / 46
4.2. Hydroenergetyka w Polsce / 48
4.3. Hydroenergetyka w województwie zachodniopomorskim / 50

5. Energetyka wiatrowa / 59
5.1. Energetyka wiatrowa na świecie / 60
5.2. Energetyka wiatrowa w Polsce / 66
5.3. Energetyka wiatrowa w województwie zachodniopomorskim / 69
5.3.1. Ilość energii z aeroenergetyki w województwie zachodniopomorskim / 80
5.3.1.1. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem 2150 m / 80
5.3.1.2. Zabudowa mieszkalna wraz z buforem 500 m / 81
5.3.1.3. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem 2150 m / 82
5.3.1.4. Formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne wraz z buforem 500 m / 83
5.3.1.5. Lasy wraz z buforem 200 m / 84
5.3.1.6. Wody powierzchnione wraz z buforem 90 m / 85
5.3.1.7. Infrastruktura wraz z buforem 90 m / 86
5.3.1.8. Sumaryczny obszar dostępny dla rozwoju aeroenergetyki / 87
5.3.1.9. Metodyka obliczania ilości energii z aeroenergetyki w województwie zachodniopomorskim / 89

6. Energetyka słoneczna / 91
6.1. Energetyka słoneczna na świecie / 92
6.1.1. Słoneczne ogrzewanie i chłodzenie / 95
6.2. Energetyka słoneczna w Polsce / 96
6.3. Energetyka słoneczna w województwie zachodniopomorskim / 101
6.3.1. Ilość energii z fotowoltaiki w województwie zachodniopomorskim / 107
6.3.1.1. Dachy / 107
6.3.1.2. Nieużytki / 107
6.3.1.3. Drogi / 108
6.3.2. Ilość energii z kolektorów słonecznych w województwie zachodniopomorskim / 109
6.3.2.1. Dachy / 109

7. Energetyka geotermalna / 111
7.1. Geotermia na świecie / 112
7.2. Geotermia w Polsce / 115
7.3. Geotermia w województwie zachodniopomorskim / 118
7.3.1. Geotermia Pyrzyce / 120
7.3.2. Geotermia Stargard / 125
7.3.3. Projekty geotermalne w województwie zachodniopomorskim / 125
7.4. Pompy ciepła w województwie zachodniopomorskim / 129
7.4.1. Potencjał pomp ciepła w województwie zachodniopomorskim / 134
7.4.1.1. Pompy ciepła w szkołach i przedszkolach / 134
7.4.1.2. Pompy ciepła w obiektach noclegowych / 134
7.4.1.3. Pompy ciepła w obiektach kultury / 135
7.5. Dom bez rachunków w Szczecinku / 135

8. Elektromobilność / 137
8.1. Elektromobilność na świecie / 138
8.2. Elektromobilność w Polsce / 140
8.3. Elektromobilność w województwie zachodniopomorskim / 144

9. Transformacja energetyczna / 149

Podsumowanie / 155
Literatura / 161

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum