Algebra z geometrią dla fizyków

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1167-7
Publication year:
2000
Pages number:
240
Nr wydania:
3
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

Miękka

Algebra z geometrią dla fizyków

Kategoria produktu:

Nowe idee i pojęcia algebry, dzięki swej ogólności, stanowią niezbędne narzędzia matematyki, fizyki teoretycznej, chemii teoretycznej, a także wielu innych nauk, stąd też znajomość tego działu jest niezbędna dla studentów fizyki. W skrypcie ograniczono się do przedstawienia elementów algebry liniowej i geometrii analitycznej, przedstawione zostały również niezbędne pojęcia z algebry ogólnej oraz fragmenty innych działów, konieczne w matematycznym przygotowaniu fizyka.
Niniejszy skrypt stanowi kontynuację, podjętego przed około 10 laty przez matematyków i fizyków toruńskich, większego dzieła polegającego na stworzeniu cyklu podręczników matematyki i fizyki teoretycznej dla studentów fizykiSpis treści

Podstawowe struktury algebraiczne (Działania *Pojęcie struktury algebraicznej *Grupy *Kategorie i funktory *Kompleksy łańcuchowe *Pierścienie *Ciała *Wielomiany jednej zmiennej *Wielomiany wielu zmiennych *Pierwiastki wielomianów)

Przestrzenie liniowe (Pojęcie przestrzeni liniowej *Przestrzenie ilorazowe; suma prosta przestrzeni *Macierze *Odwzorowanie liniowe *Układy równań liniowych *Wektory własne i wartości własne odwzorowań liniowych *Postać kanoniczna odwzorowań liniowych *Przestrzeń sprzężona *Formy dwuliniowe *Odwzorowania i formy wieloliniowe *Iloczyn tensorowy przestrzeni liniowych *Algebra tensorowa przestrzeni liniowej *Algebra zewnętrzna przestrzeni liniowej)

Przestrzenie unitarne (Przestrzenie unitarne *Operatory na przestrzeniach unitarnych *Przestrzenie z metryką)

Elementy teorii reprezentacji grup (Pojęcie reprezentacji grupy *Charakter reprezentacji *Reprezentacje regularne. Liczba nierozkładalnych reprezentacji *Rozkład kanoniczny reprezentacji *Pojęcie grupy topologicznej *Grupy klasyczne *Reprezentacje grup zwartych *Przykłady *Liniowe reprezentacje grup Liego)

Przestrzenie afiniczne i rzutowe (Przestrzenie afiniczne *Wielościany *Zbiory algebraiczne w przestrzeni afinicznej *Zbiory algebraiczne stopnia drugiego na płaszczyźnie euklidesowej *Zbiory algebraiczne stopnia drugiego w przestrzeni euklidesowej R3 *Przestrzenie rzutowe *Klasyczna geometria rzutowa *Metryka Kählera)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum