• Home
  • Archeologia
  • Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego

Krzysztof Cyrek (red.)

Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-144-8-
Publication year:
2002
Pages number:
236
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka

Krzysztof Cyrek (red.)

Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego

Kategoria produktu:

Publikacja ta jest podsumowaniem interdyscyplinarnych badań w Jaskini Biśnik prowadzonych od 1991 roku. Jest to najstarsze jaskiniowe stanowisko archeologiczne na ziemiach polskich. Stratygrafia stanowiska obejmuje utwory od pliocenu, przez zlodowacenie Odry, Warty, interglacjał eemski, zlodowacenie Wisły i holocen. W poszczególnych warstwach znaleziono około 100 000 kości zwierząt plejstoceńskich i odkryto ponad 3000 paleolitycznych wyrobów z krzemienia i kości. Wyróżniono co najmniej 14 faz pradziejowego zasiedlania jaskini na przestrzeni ostatnich około 250 000 lat.

Spis treści

Krzysztof Cyrek, Wstęp
Krzysztof Cyrek, Rekonstrukcja zasiedlenia Jaskini Biśnik
Joanna Mirosław-Grabowska, Litologia i stratygrafia osadów Jaskini Biśnik
Helena Hercman, Piotr Gorka, Analizy metodą uranowo-torową kości kopalnych z Jaskini Biśnik
Teresa Wiszniowska, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Czwartorzędowa fauna z osadów Jaskini Biśnik
Biśnik Cave. A reconstruction of the site's occupation in the context of environmental changes (summary)
Die Biśnik Höhle. Rekonstruktion der Besiedlung der Höhle auf Dem Hintergrund der Änderungen der Naturmilieus (Zusammenfassung)

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Krzysztof Cyrek

    Krzysztof Cyrek jest badaczem starszej i środkowej epoki kamienia w środkowo-wschodniej Europie. Prowadził badania w Polsce środkowej, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Kujawach oraz na Ukrainie i Morawach. Jest autorem lub współautorem 105 publikacji (w tym 2 książek), trzykrotnie był redaktorem wydawnictw zbiorowych. Wyniki swoich badań prezentował na 30 konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. W ostatnich latach intensywnie badał paleolityczne osadnictwo w jaskiniach środkowej części Jury Polskiej (Krucza Skała, Jaskinia Deszczowa, Jaskinia Biśnik).

    Podsumowaniem 20-letnich badań Jaskini Biśnik była współorganizacja i przewodniczenie międzynarodowej konferencji: „European Middle Palaeolithic during MIS 8  MIS 3, cultures – environment – chronology”, Wolbrom, 25–28 września 2012, która zgromadziła ponad 80 badaczy z 24 krajów.

    Autor jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje Zakładem Starszej i Środkowej Epoki Kamienia. Wykształcił 33 magistrów archeologii, 20 licencjatów i 3 doktorów.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum