• Home
  • Archeologia
  • Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-908-9210-3
Publication year:
1997
Pages number:
210
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie

Kategoria produktu:

Książka jest rezultatem czteroletnich studiów nad naczyniami ceramicznymi używanymi w klasztorze w Strzelnie na Kujawach, od przybycia norbertanek i założenia klasztoru (fundacja 1193) do pożaru, który nastąpił w 2 ćwiartce wieku XVI.


Zagadnienia wstępne (Cel i zakres pracy *Krótka historia badań stanowiska *Charakterystyka układu stratyfikacyjnego *Dotychczasowy stan opracowań naczyń średniowiecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wielkopolski i Kujaw)

Analiza materiału ceramicznego (Metoda opracowania materiałów *Charakterystyka zbiorów naczyń z kolejnych 4 okresów (faz) rozwoju ceramiki i izh związki formalne chronologiczno i przestrzenne. Podstawy datowania. Chronologia)

Naczynia używane przez strzelnieńskie norbertanki w poszczególnych fazach rozwoju klasztoru. Próba interpretacji funkcji naczyń (Garnki *Pokrywki *Trójnóżki *Misy z uchami *Misy bez uch, miseczki, półmiski *Puchary *Dzbany *Czarki i kubki *Naczynia różne (miniaturka, urynały, skarbonka ...) )

Uwarunkowania zmian w asortymencie naczyń. Pochodzenie wyrobów. Uwagi o funkcji naczyń (Uwarunkowania zmian w asortymencie naczyń. Pochodzenie wyrobów *Uwagi o funkcji naczyń)

Główne etapy średniowiecznych naczyń ceramicznych ze Strzelna i ich specyfika (Cezury chronologiczne ceramiki ze Strzelna na tle rozwoju garncarstwa w Polsce *Zmienność cech naczyń w czasie *Główne etapy rozwoju ceramiki a dzieje klasztoru i okolicy *Ciągłość rozwoju naczyń. Elementy nowe i tradycyjne *Specyfika naczyń używanych w klasztorze w Strzelnie *Porównanie najistotniejszych cech ceramiki strzelneńskiej z wybranymi zespołami ceramiki zachodnioeuropejskiej *Postulaty badawcze)

Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie. Dokumentacja (teczka)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum