Franciszek Noetzelmann

English for geographers

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1297-5
Publication year:
2001
Pages number:
214
Nr wydania:
4
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka

Franciszek Noetzelmann

English for geographers

Kategoria produktu:

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów geografii zaawansowanych w nauce języka angielskiego, jednakże teksty zostały tak opracowane, aby można było z niego korzystać również w nauce indywidualnej.
Skrypt zawiera teksty z następujących działów nauk geograficznych:
kartografia, geografia fizyczna, geologia, geografia regionalna i geografia stosowana. Celem objęcia jak najszerszej tematyki i wprowadzenia słownictwa - przynajmniej w zakresie podstawowym - z wielu różnych dziedzin, część pierwsza, zatytułowana "Men and Earth", zawiera, obok tekstów poświęconych odkryciom, badaniom i podróżom geograficznym, także tekst dotyczący Ziemi jako planety oraz fragment książki popularnonaukowej mówiącej o wpływie człowieka na przekształcenie środowiska geograficznego. W tym samym celu część trzecia obejmuje najważniejsze gałęzie geografii fizycznej, a mianowicie geomorfologię, hydrografię wód lądowych, oceanografię i klimatologię. Tak dobrane teksty powinny zainteresować wszystkich studentów geografii niezależnie od kierunku ich dalszej specjalizacji(...)
(...)Skrypt niniejszy stanowi realizację postulatu, aby nauczanie języków obcych w szkołach wyższych zmierzało w kierunku uwzględnienia potrzeb studenta. Przerobienie i dokładne opanowanie zawartego tu słownictwa specjalistycznego oraz materiału gramatycznego powinno umożliwić zrealizowanie powyższego założenia, a zatem przygotować uczących się do samodzielnego korzystania z literatury fachowej.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum